Aktualno

Odziv in predlogi ZDUS na predlog kriznega dodatka za upokojence

23.03.2020

Predlagamo jasno definicijo kriznega dodatka, kaj je po vsebini in obsegu, kdo je do njega upravičen in koliko časa ga bo prejemal. Ne smemo pozabiti tudi na dolgoročne posledice – kako bo krizni dodatek upoštevan kot dohodek in na kaj vse bo posledično vplival. Tu imamo v mislih predvsem sedanje upravičence do različnih oblik socialnih pomoči, varstvenega dodatka ipd.

Krizni dodatek bi moral biti dodeljen uživalcem pokojnin, tudi z upoštevanjem pokojnin iz tujine in uživalcem dela vdovske pokojnine (tako je že tretje leto tudi pri letnem dodatku, za kar ima ZPIZ podatke za leto 2019, za leto 2020 pa so v pridobivanju) in brezposelnim, ki prejemajo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja ter imajo stalno bivališče v Sloveniji in, ki že sedaj ne dosegajo praga revščine 662 evrov. Velja opozoriti tudi na dejstvo, da bodo upokojenci svoje pokojnine redno prejemali, med tem pa bo med delovno aktivnim prebivalstvom marsikdo ostal brez zaposlitve, zapirala se bodo podjetja ipd.
 
V ZDUS predlagamo, da se krizni dodatek dodeli najbolj ranljivim skupinam upokojencev, in sicer v do treh razredih in v zneskih, ki jih bo določila vlada, saj slednja ve, s kakšnimi sredstvi razpolaga in kako dolgo časa bo tako pomoč lahko zagotavljala. Razrede bi lahko razvrstili: (1.) pokojnina do 500 evrov dodatek 200 oz. 250 evrov, (2.) pokojnina do 600 evrov dodatek 150 oz. 180 evrov in (3.) pokojnina do 700 evrov dodatek 100 oz. 120 evrov. Enkratni finančni učinki na predlaganih primerih so ocenjeni na okrog 40 oz. 50 MIO evrov.
 
V kolikor krizni dodatek ne bo posegel v pokojninsko blagajno, bi lahko vlada iz proračuna namenila: (1.) pokojnina do 500 evrov dodatek 300 evrov, (2.) pokojnina do 600 evrov dodatek 230 evrov in (3.) pokojnina do 700 evrov dodatek 130 evrov. Krizni dodatek bi tako prejelo 300 tisoč upravičencev.
 
Prav tako predlagamo, da se v obdobju 1.4. do 31.12.2020 zamrzne izplačevanje 40 % oz. 20 % starostne ali predčasne pokojnine tistim, ki so še zavarovani (dvojni status), s čimer se zmanjšajo odhodki iz pokojninske blagajne za približno 46 milijonov evrov.
 
Opozoriti moramo tudi na siceršnje zavzemanje na povečanje izdatkov za pokojnine, saj nam mora biti nadomeščen izpad zaradi neusklajevanja pokojnin, ki danes še znaša 5,6 %, prav tako pa je potrebno izvrševati sistemski zakon in določila koalicijske pogodbe. Upoštevaje pričakovano zniževanje BDP, vladi predlagamo, da preveri možnosti koriščenja potencialne pomoči ECB.
 
 
Pripravila: Predsednik ZDUS Janez Sušnik in tajnik ZDUS Nika Antolašić s sodelavci 
 

aktualno vse

05.02.2021 - UPOKOJITEV, KI NAM ZAGOTAVLJA PRIMERNO SOCIALNO VARNOST V STAROSTI

20.01.2021 - STATISTIČNI VPRAŠALNIK ZA LETO 2020

15.10.2020 - SKUPNO SPOROČILO ZA MEDIJE Bruselj, Belgija - 13. oktober 2020 

29.09.2020 - OB MEDNARODNEM DNEVU STAREJŠIH Čedalje več starejših (65+) ocenjuje svoje zdravstveno stanje kot dobro

25.09.2020 - EU mora graditi boljši svet, še posebej za starejše!

08.06.2020 - POZIV ZDUS K RAZČIŠČEVANJU OKOLIŠČIN OBRAVNAVE OSKRBOVANCEV V DOMOVIH

11.04.2020 - ZDUS sprejela protokol o nadaljnjih ukrepih boja proti Covid -19 in informacijo za delo v PZDU in DU

10.04.2020 - Podpora pozivu Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

10.04.2020 - Izjava o podpori poziva Greenpeace

02.04.2020 - Žalostna vest

25.03.2020 - Obvestilo o pričetku postopka za zbiranje predlogov za priznanja

23.03.2020 - Odziv in predlogi ZDUS na predlog kriznega dodatka za upokojence

20.03.2020 - Ali je dvig plač funkcionarjev v aktulnih razmerah res preimeren ukrep!?!? Apel k preklicu!!!

12.03.2020 - Koordinatorji in prostovoljci programa Starejši za starejše

10.03.2020 - NOVO stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

06.03.2020 - Stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

28.02.2020 - Urice proze in poezije - srečanje literatov na Dnevih medgeneracijskega sožitja

14.02.2020 - Napovednik programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020

14.02.2020 - Prijavite se na likovno kolonijo 2020 v Izoli

24.01.2020 - Pripombe ZDUS k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EVA 2020-2611-0001

22.01.2020 - Slovenska deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti

08.01.2020 - Vsebinski načrt dela ZDUS za leto 2020

23.12.2019 - Končni vrstni red Državnih športnih iger ZDUS 2019

20.12.2019 - Zbor članov ZDUS - 18. december 2019

20.12.2019 - Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada

10.12.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu človekovih pravic

10.12.2019 - Nikoli prestar za človekove pravice: nova komisija lahko pomaga izkoreniniti starizem!

09.12.2019 - Rokodelske delavnice Delfin 2019 v Izoli – RDD 2019

06.12.2019 - Statistično poročilo za leto 2019

28.11.2019 - Državnemu svetu predlog za veto na ZUPPJS2021

28.11.2019 - Pripombe ZDUS na predlog stanovanjskega zakona

22.11.2019 - PZDU Ljubljana z okolico včlanjena v ZDUS

22.11.2019 - Sistemski zakon je potrebno spoštovati

21.11.2019 - Mnenje strokovnega sveta in vodstva ZDUS

15.11.2019 - Donacija Lek d.d. delovanju programa Starejši za starejše

11.11.2019 - Stališče ZDUS glede Zakona o dolgotrajni oskrbi

11.11.2019 - Fotografski natečaj Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za oblikovanje voščilnice 2020 "Moja hiška"

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za izdelavo vezenega prtička 2020 "Ljubo doma kdor ga ima"

11.11.2019 - Prijave za Oder Sožitja na Dnevih medgeneracijskega sožitja 2020

30.10.2019 - Razpis za sofinanciranje organiziranih letovanj DU v hotelu Delfin, Izola v letu 2019

28.10.2019 - Zaključki strokovnega programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2019

11.10.2019 - Poslanci "Odzujfani" - Upokojenci vedno bolj "Zazujfani"

01.10.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu starejših

01.10.2019 - Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v letu 2020

30.09.2019 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2019

26.09.2019 - Brošura Simbioza giba 2019 - jesen 2019

25.09.2019 - Nov Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in novo pristopno člansko izjavo za včlanitev v društva.

24.09.2019 - Razpis o volitvah v ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2019 - 2023 za dva podpredsednika ZDUS

20.09.2019 - Delavnica "Starejši pešči varni v prometu"

18.09.2019 - Revizijsko poročilo Računskega sodišča Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih.

02.09.2019 - Seznanitev z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

28.08.2019 - Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

21.08.2019 - 4. DRAMSKE DELAVNICE ZDUS 27. september - 30. september 2019

21.08.2019 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor

20.08.2019 - Studio ob 17ih - Prostovoljstvo v Sloveniji

07.08.2019 - Intervju s predsednikom Zveze DUS Janezom Sušnikom

01.08.2019 - Približuje se rok za oddajo predlogov za priznanja ZDUS za leto 2019

31.07.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

24.07.2019 - Zveza DUS je v letu 2018 veliko aktivnosti izvedla s pomočjo prostovoljcev, posebej v okviru programa Starejši za starejše.