Aktualno

EU mora graditi boljši svet, še posebej za starejše!

25.09.2020

Ob Svetovnem dnevu starejših, 1. Oktobru

Pandemija COVID-19 je potrdila, da so naša življenja različno izpostavljena glede na socialne in gospodarske neenakosti ali obremenitve okolja, ki jih doživljamo. Vzpostavljanje stikov s starejšimi v vsej njihovi raznolikosti, je ključnega pomena za obravnavo potreb in prizadevanj starejše populacije današnjega in jutrišnjega dne.

Pandemija nas je streznila in opozorila na nepripravljenost naših politik! Na neustreznost bivanjskih razmer, pomanjkanja strokovnih kadrov in bolj prilagodljive infrastrukture v oskrbnem sektorju. Prejšnje politične odločitve so mnoge starejše, zlasti tiste, ki živijo v domovih in potrebujejo domsko oskrbo ali tiste, ki se soočajo z revščino v nevarnih, če ne celo smrtonosnih razmerah, med pandemijo COVID-19 preprosto - prezrle. Današnje stanje pa k sreči ni nepopravljivo.

Nacionalne politike in politike EU se morajo dopolnjevati, da bodo naši sistemi socialne zaščite bolj pravični in trajnostno naravnani in da bodo v celotnem življenjskem ciklu zaščitili človekove pravice. Le z odpravljanjem vseživljenjske neenakosti si bomo lahko v starosti zagotovili dostojanstvo in dobro počutje.

V AGE Platform Europe, pozivamo k usklajenim nacionalnim politikam EU glede staranja, da se omogoči za vse dostojno in zdravo življenje, tudi v starosti. Potrebno je ozaveščati medgeneracijsko razumevanje vseh generacij kot enakovrednih članov celotne družbe in zaščititi ter spodbujati enakost in dostojanstvo v vseh fazah našega življenja. To so ambicije, ki si jih postavljamo v prihajajoči zeleni knjigi EU o staranju in izvajanju evropskega stebra socialnih pravic. Namreč, da politike spremljajo življenjsko pot s ciljem, zagotoviti enakost starosti in boljše življenje današnjim in prihodnjim generacijam starejših ljudi.

»Starejši smo bolj kot kdaj koli prej zavezani, da bomo prispevali k nadaljnjemu razvoju Evrope, v kateri bodo imeli vsi priložnost dostojno odraščati in se starati ter v skrbnih skupnostih,« je dejala Heidrun Mollenkopf, podpredsednica AGE. Prihajajoča mednarodna konferenca »Krepitev pravic starejših v času digitalizacije«, ki jo bo 28. in 29. septembra skupaj organiziralo nemško predsedstvo Sveta EU, AGE Platform Europe in nemška organizacija članica BAGSO, je oprijemljiv primer dialoga med civilno družbo, starejši ljudi in oblikovalcev politik.

Teden dni pred mednarodnim dnevom starejših, 1. oktobrom, je ta skupni dogodek močan signal, da se lahko izzivov staranja lotimo zgolj družno - s starejšimi!

Povezava do uradne objave Age Platforme Europe
https://age-platform.eu/press-releases/eu-must-build-back-better-all%E2%80%A6-and-older-people

aktualno vse

05.02.2021 - UPOKOJITEV, KI NAM ZAGOTAVLJA PRIMERNO SOCIALNO VARNOST V STAROSTI

20.01.2021 - STATISTIČNI VPRAŠALNIK ZA LETO 2020

15.10.2020 - SKUPNO SPOROČILO ZA MEDIJE Bruselj, Belgija - 13. oktober 2020 

29.09.2020 - OB MEDNARODNEM DNEVU STAREJŠIH Čedalje več starejših (65+) ocenjuje svoje zdravstveno stanje kot dobro

25.09.2020 - EU mora graditi boljši svet, še posebej za starejše!

08.06.2020 - POZIV ZDUS K RAZČIŠČEVANJU OKOLIŠČIN OBRAVNAVE OSKRBOVANCEV V DOMOVIH

11.04.2020 - ZDUS sprejela protokol o nadaljnjih ukrepih boja proti Covid -19 in informacijo za delo v PZDU in DU

10.04.2020 - Podpora pozivu Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

10.04.2020 - Izjava o podpori poziva Greenpeace

02.04.2020 - Žalostna vest

25.03.2020 - Obvestilo o pričetku postopka za zbiranje predlogov za priznanja

23.03.2020 - Odziv in predlogi ZDUS na predlog kriznega dodatka za upokojence

20.03.2020 - Ali je dvig plač funkcionarjev v aktulnih razmerah res preimeren ukrep!?!? Apel k preklicu!!!

12.03.2020 - Koordinatorji in prostovoljci programa Starejši za starejše

10.03.2020 - NOVO stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

06.03.2020 - Stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

28.02.2020 - Urice proze in poezije - srečanje literatov na Dnevih medgeneracijskega sožitja

14.02.2020 - Napovednik programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020

14.02.2020 - Prijavite se na likovno kolonijo 2020 v Izoli

24.01.2020 - Pripombe ZDUS k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EVA 2020-2611-0001

22.01.2020 - Slovenska deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti

08.01.2020 - Vsebinski načrt dela ZDUS za leto 2020

23.12.2019 - Končni vrstni red Državnih športnih iger ZDUS 2019

20.12.2019 - Zbor članov ZDUS - 18. december 2019

20.12.2019 - Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada

10.12.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu človekovih pravic

10.12.2019 - Nikoli prestar za človekove pravice: nova komisija lahko pomaga izkoreniniti starizem!

09.12.2019 - Rokodelske delavnice Delfin 2019 v Izoli – RDD 2019

06.12.2019 - Statistično poročilo za leto 2019

28.11.2019 - Državnemu svetu predlog za veto na ZUPPJS2021

28.11.2019 - Pripombe ZDUS na predlog stanovanjskega zakona

22.11.2019 - PZDU Ljubljana z okolico včlanjena v ZDUS

22.11.2019 - Sistemski zakon je potrebno spoštovati

21.11.2019 - Mnenje strokovnega sveta in vodstva ZDUS

15.11.2019 - Donacija Lek d.d. delovanju programa Starejši za starejše

11.11.2019 - Stališče ZDUS glede Zakona o dolgotrajni oskrbi

11.11.2019 - Fotografski natečaj Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za oblikovanje voščilnice 2020 "Moja hiška"

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za izdelavo vezenega prtička 2020 "Ljubo doma kdor ga ima"

11.11.2019 - Prijave za Oder Sožitja na Dnevih medgeneracijskega sožitja 2020

30.10.2019 - Razpis za sofinanciranje organiziranih letovanj DU v hotelu Delfin, Izola v letu 2019

28.10.2019 - Zaključki strokovnega programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2019

11.10.2019 - Poslanci "Odzujfani" - Upokojenci vedno bolj "Zazujfani"

01.10.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu starejših

01.10.2019 - Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v letu 2020

30.09.2019 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2019

26.09.2019 - Brošura Simbioza giba 2019 - jesen 2019

25.09.2019 - Nov Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in novo pristopno člansko izjavo za včlanitev v društva.

24.09.2019 - Razpis o volitvah v ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2019 - 2023 za dva podpredsednika ZDUS

20.09.2019 - Delavnica "Starejši pešči varni v prometu"

18.09.2019 - Revizijsko poročilo Računskega sodišča Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih.

02.09.2019 - Seznanitev z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

28.08.2019 - Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

21.08.2019 - 4. DRAMSKE DELAVNICE ZDUS 27. september - 30. september 2019

21.08.2019 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor

20.08.2019 - Studio ob 17ih - Prostovoljstvo v Sloveniji

07.08.2019 - Intervju s predsednikom Zveze DUS Janezom Sušnikom

01.08.2019 - Približuje se rok za oddajo predlogov za priznanja ZDUS za leto 2019

31.07.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

24.07.2019 - Zveza DUS je v letu 2018 veliko aktivnosti izvedla s pomočjo prostovoljcev, posebej v okviru programa Starejši za starejše.