4. DRAMSKE DELAVNICE ZDUS 27. september - 30. september 2019

Aktualno

4. DRAMSKE DELAVNICE ZDUS 27. september - 30. september 2019

Komisija za kulturo ZDUS v sodelovanju s hotelom Delfin in ob finančni podpori JSKD četrtič organizira 3-dnevne dramske delavnice za člane društev upokojencev, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z dramsko dejavnostjo in so aktivni v dramskih skupinah v DU. Po statističnih podatkih za leto 2018 vas je takšnih skupin v DU kar 52 s 376 člani, ki ste v preteklem letu organizirali kar 289 dogodkov.

Ostale informacije in prijavnica na POVEZAVI.

aktualno vse

-