Mednarodna dejavnost

 

Zveza društev upokojencev Slovenije je že desetletja aktivna na mednarodni ravni. Naši člani se udeležujejo zasedanj  generalnih skupščin mednarodnih nevladnih organizacij starejših ali za starejše, kjer smo člani.  Prisotni smo na  srečanjih, konferencah, delovnih skupinah in drugih oblikah delovanja teh organizacij in na povabilo tudi drugih mednarodnih akterjev, posebej OZN in njenih specializiranih organizacij. Delamo v organih upravljanja, kjer imamo svojega predstavnika. Vključeni smo v mednarodna omrežja  pobud, ki zadevajo starejše ljudi (ADA – AGE Demand Action).  Prisostvujemo ministrskim konferencam ( Madrid 2002, Lizbona 2017 ), konferencam  in drugim mednarodnim srečanjem, ki jih organizirajo  pristojni vladni resorji ( MZZ – Ministrstvo za zunanje zadeve,  MDDSZEM – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,...) poslanci Državnega Zbora ( DZ ), poslanci Evropskega parlamenta ( EP)  in organi Evropske Komisije (EK ).   Organiziramo mednarodna srečanja, razgovore ali konference z mednarodno  udeležbo.  Sprejemamo obiske predstavnikov mednarodnih organizacij in pobud ter obiske  društev in zvez upokojencev iz drugih držav.

Naši strokovnjaki z različnih področij se udeležujejo strokovnih konferenc na teme, povezane s staranjem in dolgoživo družbo kot so: zdravje,  uporaba informacijske tehnologije in digitalnih naprav za samostojno življenje, delo in drugi vidiki srebrne ekonomije, bivanjske razmere, zaščita pravic starejših oseb in preprečevanje njihovih kršitev,  izobraževanje in usposabljanje, sistemi upokojevanja in pokojnin, prostovoljstvo,  sistemi dolgotrajne oskrbe.

 


Sodelovanje v Mednarodnih organizacijah
Zasedanje Generalnega sveta EURAG v Reykjaviku na Islandiji
Informacije
Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb
Konferenca o oskrbi in negi starejših oseb v Reykjaviku na Islandiji
Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_8 teden kampanje
Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_10 teden kampanje
Mednarodna kampanja proti staromrzništvu
Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_9 teden kampanje
Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_7 teden kampanje
Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_6. teden kampanje
Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_5. teden kampanje
Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_3. teden kampanje
Sporazum EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem
Člani AGE platforme o Evropski Uniji in njeni prihodnosti
Začetek AGE kampanje za volitve v Evropski parlament
POROČILO Z ZASEDANJA UPRAVNEGA SVETA AGE V APRILU 2019
Zapis srečanja z zamejskimi društvi na Dnevih medgeneracijskega sožitja
Letna generalna skupščina AGE PLATFORM EUROPE 2019
AGE - Zaključna deklaracija
Slovenski evropski poslanci enotni za medskupino o demografskih spremembah in o solidarnosti med generacijami
Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb