Starejši in njihov socialni položaj

V vseh družbah je bila starost eden od dejavnikov, ki je določal družbeni status posameznika. V predmodernih, tradicionalnih družbah v preteklosti,pa tudi v nekaterih sodobnih družbah z več značilnostmi tradicionalnosti (npr. v Indiji in na Kitajskem), je starost prinašala visok status. Starostnikom so pripisovali lastnosti, kot sta npr. modrost in izkušenost. V družbah, ki so visoko cenile tradicijo, so bili varuhi tradicije in zato glavni nosilci pomembnih družbenih odločitev.

V modernih družbah, ki slavijo mladost, vitalnost in privlačno zunanjost, je položaj starejših ljudi slabši, na njihove izkušnje se pogosto gleda kot na nekaj zastarelega. Starejši ljudje imajo v družbi nižji status, manjšo družbeno moč in nižje dohodke. Nanje se pogosto gleda kot na breme: raziskava Evrobarometra je npr. pokazala, da v Sloveniji četrtina ljudi meni, da so starostniki breme družbe.

Tudi v poznejših letih imajo ljudje potencial, ki bi ga morali izkoristiti, zato je pomembno omogočiti starejšim družbeno udejstvovanje in aktivno staranje.

SPREMENIMO TO RAZMIŠLJANJE O STAROSTNIKIH KOT O BREMENU DRUŽBE!

Vir: http://vedez.dzs.si/datoteke/uvod-v-soc-3.pdf