Ročna dela

Ročna dela, aktivnosti sekcij in krožkov domače in umetne obrti

Dejavnosti sekcij in krožkov ročnih del, v katerih se pomembno ohranja domača in umetna obrt je med upokojenci izjemno priljubljena. Poleg kulturnih in športnih dejvnosti je to področje v katerem je nabolj vidno bogastvo aktivnosti članov društev upokojencev in njihova ustvarjalnost ter želja po ohranjanju domače in umetne obrti kot tehnično kulturne in kulturne dediščine. Dolgoletna želja članic in članov sekcij - krožkov ročnih del je bila, da bi tovrstna dejavnost dobila pomembnejše mesto v programu ZDUS. Z ustanovitvijo Komisije za tehnično kulturo smo lahko temu področju posvetili več pozornosti, v letnem programu pa smo mu dodelili pomembnejše mesto. Konec leta 2013 smo uspešno organizirali prvo delavnico ročnih del v Hotelu Delfin v Izoli, v okviru katere smo izpeljali tudi anketo o željah čalnic in članov ki se udejstvujejo na tem področju. Na osnovi želja in predlogov smo sklenili, da bomo v tem letu povečali sodelovanje med društvi na področju informiranja, izmenjave podatkov in aktivnosti, s čimer bi lahko povečali zanimanje tudi med ostalimi upokojenci. Z vzopstavitvijo posebne inetrnetne strani na portalu ZDUS bomo tako povečali pretok informacij in povečanje dejavnosti ročnih del in ohranjanje domače in umetne obrti v društvh upokojencev.

Na tej strani bomo objavljali:

- aktivnosti in urnike sekcij in krožkov ročnih del v Društvih upokojencev (programi in delo sekcij, organizacija tečajev, predstavitve ročnih del, sodelovanje v domačem in drugih okoljih…..)
- objave razstav in izboraževalnih dogodkov, ki jih organizirajo društva
- predstavitve uspešnih programov in projektov ter izvrstnih posameznikov in mojstrov
- objave razpisov in natečajev ki jih organizirajo društva, pokrajine in ZDUS
- predstavitve različnih tehnik domače in umetne obrti in materialov
- slike
- vprašanja in predloge