Aktivno državljanstvo

Aktivno državljanstvo je sklop vsebin, ki so vezane na vsa vprašanja in odgovore, ki zadevajo bivanje in udejstvovanje starejših v družbi kot taki. Vsebine so iz različnih delov: politika, gospodarstvo, pokojninska vprašanja, ekonomska vprašanja, ekološka ozaveščenost starejših, prehranska samooskrba, davčna zakonodaja, zdravstvena zakonodaja, problemi v socialnem varstvu, pravica do vode, pravica do čistega zraka in bivanjskega okolja, pravica do aktivnega odločanja v družbi, volitve, sprejemanje zakonodaje, zgodovina političnih dogodkov, zgodovina socialnih dogodkov, zgodovina zakonodajnih postopkov vezanih na pokojnine in upokojevanje, ter še veliko drugega. Celotna vsebina, ki ustreza temu delu je dejansko najbolj obširna, saj posega v vse sfere človekovega okolja, za katere se je nujno potrebno zavzemati za ohranjanje dobrega in človeka dostojnega bivanjskega prostora.