Koristne informacije

Koristne informacije

V koristnih informacijah lahko pridobite informacije o oskrbi na domu, dnevnih centrih, adaptaciji doma, oskrbovanih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, rentnih odkupih stanovanj ter o pripomočkih in storitvah za starejše.

projektni sklopi

Domovi za starejše
Oskrba na domu
Centri dnevnih aktivnosti
Vloge za finančno pomoč
Primerno bivalno okolje za starejše
Oskrbovana stanovanja
Namenska najemna stanovanja
Rentni odkup stanovanj
Pripomočki ter storitve za starejše
Koristne povezave-svetovalnica bivanje
Sobivanje starejših