projekt

Primerno bivalno okolje za starejše

PRIMERNO BIVALNO OKOLJE ZA STAREJŠE

Na ZDUS lahko dobite brezplačen izvod Priročnika za načrtovanje sodobnih oblik bivanja starih ljudi. Omenjen priročnik je napisal arhitekt Rok Grdiša, ki sodeluje pri svetovalnici.
V kratkem bo napisal tudi zloženko, kako za zmerno vsoto adaptirati stanovanje za starejše osebe.

Priročnik za načrtovanje sodobnih oblik bivanja starih ljudi

Brošura o prilagoditvi opreme in uporabi pripomočkov za starejše

DRUGA KORISTNA LITERATURA

  • Wohnunugsanpasung, Stolarz
  • Plannen und baueb fur das wohnen im alter, Giessler
  • Neue Wohnkonzepte fur das alter und praktische Erfahrungen, Kramer- Preiss
  • Betreute wohngruppen, Kramer- Preiss
  • The accesible Housing, Mace
     

 

projektni sklopi