Informatika in starejši

Velik izziv evropskih družb je postopno staranje prebivalstva. Hitro razvijajoče se nove informacijsko komunikacijske tehnologije povečujejo razdaljo med mlajšimi in starejšimi generacijami, hkrati pa njihovo neobvladovanje pomeni tveganje izključenosti starejših iz aktivnega življenja.

Pridobitev digitalne pismenosti je pomemben element, ki podpira aktivno staranje, kar odpira nove priložnosti za učenje za to skupino, bodisi v formalnih ali neformalnih okoljih.

Obvladovanje IKT tehnologij, ter posledična zmožnost uporabe določenih izdelkov in storitev starejšim omogoča:
- daljše samostojno življenje doma (področje varnosti, zdravja, komunikacije z okoljem...)
- vključenost v E-okolje (uporaba internetnih storitev, E-bančništva ipd.)
- lažjo (dodatno) zaposlitev v starejših letih oz. možnosti opravljanja dela doma

Vaše prispevke za spletno stran pod vsebino Informatika in starejši lahko pošljete na e – pošto: