Pravilniki ZDUS

PRAVILNIKI ZDUS

Statut ZDUS

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

Poslovnik o delu Strokovnega sveta ZDUS

Pravilnik o priznanjih ZDUS

Pravilnik o volitvah v ZDUS

Pravilnik o delu organov in delovnih teles

Poslovnik Nadzornega odbora ZDUS

Pravilnik o prostovoljskem delu

Pravilnik o praporu, grbu in logotipu ZDUS

Priloga pravilnika o praporu grbu in logotipu ZDUS

Pravilnik o urejanju medsebojnih odnosov ZDUS in Pokrajinskih zvez DU Slovenije

Pravila športnih iger ZDUS

Pravilnik o računovodstvu ZDUS 

Pravilnik o prijavi na razpise in izvedbi programov ali projektov