O svetovalnici

 
---SVETOVALNICA NE DELUJE VEČ---
 
Svetovalnica za izboljšanje bivanja starejših zaradi pomanjkanja sredstev nima več uradnih ur. Če pa potrebujete informacijo ali nasvet, smo vam še vedno na voljo po elektronski pošti ali po telefonu ob delovnikih v časih uradnih ur ZDUS-a.  

Glavne aktivnosti:

1. DA JE SKUPAJ LAŽJE BITI SAM - razvoj skupnostnih oblik bivanja starejših (sobivanje itd.)

V okviru projekta HELPS smo raziskovali možnosti razvoja tovrstnih oblik pri nas, tako formalnih kot neformalnih, promovirali idejo sobivanja, osveščali javnost, osnovali skupino kandidatov za sobivanje, izvedli raziskavo o finančnih vidikih sobivanja starejših (cost benefit analiza), nastala je diplomska naloga o družbenih vidikih sobivanja, obiskali smo dobre prakse v tujini (Dunaj in Pariz) in jih predstavili javnosti itd.
Naše delo na tem področju je zbrano v zborniku prispevkov o sobivanju starejših »Da je skupaj lažje biti sam«, ki je izšel v dveh delih, prvi del konec leta 2013 in drugi del konec leta 2014.

Dostopna sta tudi na spletu:

Prvi del

Drugi del

 


2. MAJHNI POSEGI ZA VELIKE UČINKE – promocija pravočasnih prilagoditev bivalnega okolja za starejše

Dokazano je, da že osnovni manjši posegi in prilagoditve bistveno izboljšajo varno in samostojno bivanje starejših doma. Za to niso potrebna večja gradbena dela in z visokimi stroške povezane investicije. A žal se pri nas za te posege odločamo večinoma prepozno, torej šele po padcu, poškodbi in posledično zmanjšani mobilnosti.

V ta namen smo spomladi 2013 izdali brošuro o prilagoditvah stanovanj za starejše, ki pa smo jo zaradi izjemnega zanimanja uporabnikov naslednje leto izboljšali in ponatisnili z naslovom »Majhni posegi za velike učinke« (avtorja Rok Grdiša in Pavel Koltaj). Idejo pravočasne prilagoditve bivalnega okolja za starejše smo s pomočjo brošure jeseni 2014 širili na vrsti predstavitev po društvih in zvezah po vsej Sloveniji. Prostovoljci projekta Starejši za starejše raznašajo brošure na domove starejših, s čimer nam pomagajo pri naših prizadevanjih.

 

Majhni posegi za velike učinke
 

 

projektni sklopi