Šport, rekreacija in gibalna kultura

 
GIBANJE JE ŽIVLJENJE – ŽIVLJENJE JE GIBANJE
 
Programi »GIBANJA« duha in telesa predstavljajo sicer za aktivni del populacije pomemben delež h kakovostnem življenjskemu slogu starejših. Dejanska nesorazmerja življenjskih prilik in možnosti pa številne starejše ne zajemajo v takšnem obsegu kot sicer narekujejo življenjske potrebe starejših.
 
Prav slehernemu med nami pa narava šepeče: gibanje je življenje in življenje je gibanje.
 
Pomembna je svetovalna in preventivna vloga subjektov osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Posebej je želeno tudi prostovoljno strokovno delo za vodenje rekreacije v okviru DU. Vredno posnemanja so tudi vsebine medgeneracijskih programov rekreacije. Velja se priključiti svetovnemu trendu jutranje splošne vadbe bodisi organizirano ali individualno.
 
Gibalno aktivni bomo bolj zdravi, mobilni, ustvarjalni, zadovoljni, srečni, pozitivno misleči, uživali bomo v druženju, preprečevali stresne situacije, preizkušali sebe, se potrjevali, krepili duha in skrbeli za čvrsto partnerstvo in kakovostno starost.
 
Janez Matoh