Pomembni dokumenti

TEMELJNI PROGRAMSKO PREDSTAVITVENI DOKUMENTI PODROČJA - ŠPORT, REKREACIJA IN GIBALNA KULTURA

 
Rokovnik 2017

Kreativne delavnice vodstev DU in PZDU

Nacionalni program športa RS 2014-2023

Kakovostni življenjski slog starejših prebivalcev Slovenije

Vadba na prostem za starejše v MOL

 

DELOVNI PRIPOMOČKI  ZA IZVAJANJE  PROGRAMOV 
Sklopi so z bogatimi raznoterimi vsebinskimi prilogami namenjeni prvenstveno ljudem, ki pokrivajo posamezna področja v okoljih DU kot delovni pripomoček. Vsak zainteresiran član pa to lahko tudi uporablja in si po želji kopira posamezne dele iz map za svojo rabo.
NAPOTEK: Nekatera gradiva so univerzalne narave tudi za uporabo po programih delovne skupine rekreacija starejših in delovne skupine šport starejših.

GRADIVA ZA VSEBINSKO DELOVANJE: DELOVNA SKUPINA »GIBALNA KULTURA STAREJŠIH«

Dopolnilna skupna gradiva za potrebe delovni sklop - šport in delovni sklop - rekreacija so tudi v tem naboru dokumentov.

Recepti za zdravo življenje z gibanjem in in športom


AAHPERD Functional Fitness Test
Aktivno staranje - vadbeni listi
Aktivnosti NIJZ
ALPHA testi
Anatomija
Brošura Šport za zdravje
Gibalna kultura -M. Adamič
Gibanje – gibljivost
Gibanje - moč – skupaj
Gibanje – ravnotežje
Groning fitnest test za starejše
M. Adamič, 29.10 2013 Gorenjska
Plakat MIGAJMO

Pomagam si sam, sedaj ko to znam
Prezentacija ZDUS_NPS
Programi rekreacije za starejše - Dr. Štrumbelj
Senior FIT Test
ŠRGA po meri starejših- Posvet
Vaje pri revmataloških obolenjih 1

Vaje pri revmataloških obolenjih 2
Vaje v ležečem položaju na postelji
Vaje v ležečem položaju na postelji 1
Vaje v ležečem položaju na postelji 2
Za zdravje duha in telesa
Zaplešimo skupaj

 

GRADIVA ZA VSEBINSKO DELOVANJE: DELOVNA SKUPINA »REKREACIJA STAREJŠIH«

Dopolnilna gradiva so na voljo v delovni skupini gibalna kultura starejših.

Anketa
Dobro jutro zdravje
Osebni poizvedovalni anketni list za člane DU
Poročilo seminarjev za prostovoljce
Posvet OKS - ZŠZ –ZDUS
Povezanost medicine in športne stroke za potrebe programov
Povezave ŠD-DU
Prezenčna lista
Prezentacija Matoh - recept za MZ in MŠ

Utrinki s prireditve ALI SEM FIT

Za zdravje naroda
ZDUS-strateške smernice GKRŠ

 

GRADIVA ZA VSEBINSKO DELOVANJE: DELOVNA SKUPINA »ŠPORT STAREJŠIH

Dopolnilna gradiva so na voljo v delovni skupini gibalna kultura starejših.

Poročilo o izvedbi Pokrajinskih športnih iger upokojencev
v letu 2017

Pravila športnih iger ZDUS 2017

Protokol

Razpis DŠI 2017

Vsebinsko in finančno poročilo PŠI

 

OSEBNA UPORABA GRADIV (priporočamo osebni ponatis)

Zgibanka Recept 2017

Zgibanka F3ŽO 2017

Gradivo Vadba starejših

 

VSEBINSKA STATISTIKA: člani DU, PZDU

10 razlogov zakaj osebno izpolniti

Osebni vprašalnik ZDUS

Povabilo

Zbirnik vprašalnikov ZDUS

 

POVABILO V TELOVADNICO »SLOVENSKI KOZOLEC«: 365 DNI V LETU

Kozolec - predstavitev projekta
 
Kozolec – zgibanka

 Zunanje fitnes naprave

 

 

NEKAJ KORISTNIH POVEZAV

5 korakov do pravilne NORDIJSKE HOJE - Pulz šport

Gibanje starejši odrasli: uvod
 
Gibanje starejši odrasli: vadba na prostem
 
Gibanje starejši odrasli: vadba v zaprtih prostorih
 
Gibanje starejši odrasli: vodne aktivnosti

Osnovni tehniki nordijske hoje

Spoznajte nordijsko hojo

Zunanje fitnes naprave