Aktualna zakonodaja

Živimo v času, ko država z vsakim ukrepom oz. zakonom nam državljanom nalaga večje obveznosti (npr.: davki, cene komunalnih storitev, elektrike ipd.) ali zožuje pravice (pokojnine, varstveni dodatek, zdravstvo). Zlasti smo pri tem prizadeti starejši oz. upokojenci. Ker smo organizirani kot civilna družba, je naše poslanstvo, da kot interesno združenje upokojencev spremljamo in aktivno sodelujemo pri pripravah in sprejemanju zakonodaje, ki neposredno zadeva nas in naše življenje.

Kolikor bo v naši moči bomo vplivali na pripravo zakonskih in podzakonskih aktov, dajali pripombe in mnenja na že pripravljene dokumente tako na ravni ministrstev, Vlade in Državnega zbora. Prav tako bomo dajali zakonske iniciative glede izboljšanja položaja upokojencev, tako na socialnem, zdravstvenem, pokojninskem in ostalih področjih. Zlasti si bomo prizadevali z našim vplivom na pristojne državne organe, da bodo le-ti sprejemali odločitve, ki ne bodo v nadalje poslabševali socialnega položaja upokojencev, ki se zadnja leta vsak dan poslabšuje in preprečili, da se naše pokojnine upoštevajo kot socialni transferji. Tudi na področju dolgotrajne nege, za kar smo že predlagali ustrezne zakonske rešitve, bomo vztrajali, da pristojni organi čim prej naše predloge posredujejo v sprejem Državnemu zboru. Nasploh bomo poseben poudarek dajali vsem tistim aktivnostim, ki bodo vplivale na sprejemanje zakonskih aktov, ki se nanašajo medgeneracijsko sodelovanje.