Pomembni dokumenti

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

Sklep Državnega sveta 24 10 2012

 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor

 Prisluhnimo zahtevam demonstrantov

Prazen obrazec

Primer izpolnjenega obrazca

Zloženka 1.del

Zloženka 2.del

 DRUGA ZAKONODAJA

Poročilo o prizadevanjih in dosežkih ZDUS na področju zakonodaje 7 8 2013

Mnenja in stališča k predlogu zakona o davku na nepremičnine 24 6 2013

Aktualna zakonodaja 23 4 2013

Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave republike Slovenije 31 1 2013

Predlogi za dopolnitve in spremembe socialne zakonodaje 9 1 2013

Amandmaji k Predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 26 11 2012

Pripombe k ZPIZ-2 23 11 2012

 Predlog zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014, predlog finančnega načrta ZPIZ ter naložba v Zavarovalnico Triglav 23 11 2012

Predlog Zakona o urejanju trga dela 13 10 2012