Informacije

ZELENA KNJIGA O STARANJU - Spodbujanje solidarnosti in odgovornosti med generacijami

SKUPNO SPOROČILO ZA MEDIJE, Bruselj, Belgija - 13. oktober 2020

Izjava za javnost, AGE 15.6,2020

EURAG sporočilo za javnost

dear EURAG members