Aktualno

Slovenski evropski poslanci enotni za medskupino o demografskih spremembah in o solidarnosti med generacijami

25.09.2019

V preteklem mesecu je bil ZDUS zelo aktiven na mednarodnem področju. Kot člani AGE Platform Europe smo se aktivirali pri kampanji »Za Evropo vseh starosti«, kjer smo se zavzeli, da evropski parlament ponovno vzpostavi Medskupino za demografske spremembe in solidarnost med generacijami, ki je ena od najdlje obstoječih medskupin, saj deluje od leta 1982. In kaj so sploh medskupine in zakaj je ravno ta o demografskih spremembah tako pomembna v novem sklicu Evropskega parlamenta?

 
Medskupine so neformalna združenja evropskih poslancev, ki se formirajo okrog pereče teme, ki ni nujno povezana s trenutnim fokusom dela Evropskega parlamenta, ampak ima lahko njena obravnava učinke za širšo družbo. Medskupine organizirajo neformalne razprave in promovirajo izmenjavo med evropskimi poslanci in civilno družbo. To niso uradna telesa ali organ parlamenta in ne odražajo njegovih uradnih stališč. Da se takšna skupina oblikuje ob sklicu novega parlamenta je potrebna podpora vsaj treh političnih skupin. V preteklem mandatnem obdobju je imel parlament 28 takšnih medskupin, ki so obravnavale najrazličnejša področja: medskupina za aktivno staranje, medgeneracijsko solidarnost in družinske zadeve, za antiraiszem in raznolikost, za otroške pravice, za klimatske spremembe, trajnostni razvoj in biodiverziteto itd.
 
Z novo sestavo Evropskega parlamenta se bodo vzpostavile nove medskupine, med katerimi potrebujemo takšno, ki bo omogočila prostor za medstrankarsko razpravo o temah povezanih z demografskimi spremembami, aktivnim in zdravim staranjem, s prihodnostjo socialne varnosti, evropsko srebrno ekonomijo, starosti prijaznimi okolji in medgeneracijsko solidarnostjo za stabilnejšo prihodnost vseh generacij.
 
Takšna medskupina je bila v preteklosti ključni zagovornik evropskega stebra socialnih pravic, s katerimi spreminjamo pogled Evropskega semestra na socialne storitve, promoviramo pomembnost direktiv in predlogov, kot so horizontalna direktiva o enakem obravnavanju, evropski akt o dostopnosti, direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ali pa revizija direktive o poklicnem pokojninskem zavarovanju. Naša želja in ambicija je, da nova sestava Evropskega parlamenta nadaljuje z naslavljanjem potreb vseh državljanov, upoštevajoč nove izzive, ki jih prinaša dolgoživa družba.
 
Poziv za ponovno vzpostavitev medskupine je ZDUS naslovil na vse slovenske evropske poslance, ki bodo o ustanovitvah glasovali jeseni. Veseli smo, da so podporo za medskupino o demografskih spremembah in o solidarnosti med generacijami izrazili prav vsi naši evropski poslanci (po abecednem vrstnem redu): Franc Bogovič, dr. Milan Brglez, mag. Tanja Fajon, dr. Klemen Grošelj, Irena Joveva, Ljudmila Novak, Romana Tomc in dr. Milan Zver, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. To je več kot zadosten dokaz, da se poslanci zavedajo izzivov, ki jih prinaša starajoča se družba in da brez medgeneracijske solidarnosti le-teh ne bo mogoče naslavljati.
 
S strani AGE Platform Europe je ZDUS prejel pohvalo za angažiranost, saj smo se izkazali kot članica, ki ima s svojimi evropskimi poslanci več kot odlično sodelovanje, za katerega se nadejamo, da bo uspešno tudi v prihodnje.
 
Povzela po pobudi AGE Platform Europe
Dijana Lukić

aktualno vse

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

25.09.2019 - Slovenski evropski poslanci enotni za medskupino o demografskih spremembah in o solidarnosti med generacijami

24.06.2019 - AGE - Zaključna deklaracija

10.06.2019 - Zapis srečanja z zamejskimi društvi na Dnevih medgeneracijskega sožitja

10.06.2019 - Letna generalna skupščina AGE PLATFORM EUROPE 2019

17.05.2019 - POROČILO Z ZASEDANJA UPRAVNEGA SVETA AGE V APRILU 2019

01.03.2019 - Člani AGE platforme o Evropski Uniji in njeni prihodnosti

01.03.2019 - Začetek AGE kampanje za volitve v Evropski parlament

01.02.2019 - Sporazum EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem

04.12.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_10 teden kampanje

27.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_9 teden kampanje

21.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_8 teden kampanje

14.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_7 teden kampanje

12.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_6. teden kampanje

10.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_5. teden kampanje

09.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_3. teden kampanje

08.11.2018 - Mednarodna kampanja proti staromrzništvu

05.11.2018 - Zasedanje Generalnega sveta EURAG v Reykjaviku na Islandiji

05.11.2018 - Konferenca o oskrbi in negi starejših oseb v Reykjaviku na Islandiji