Aktualno

Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_7 teden kampanje

14.11.2018

 »Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo«                                                                       neuradni prevod

 STAROMRZNIŠTVO IN RASIZEM / ETNIČNOST_7. teden kampanje

Tematska stran in komunikacijska orodja
http://ageing-equal.org/ageism-and-race/
http://trello.com/b/q14dqegb

 Primeri objav

+ Med 12. in 18. novembrom se akcijska kampanja AgeingEqual osredotoča
presečišče staromrzništva in rasizma. Ko postajate starejši, ali ste spremenili odnos do seksa?  Povejte nam svoje zgodbe: http://ageing-equal.org/contact-
nas / #Ageizm #Racism #MakeItIntersectional

+ Starostna diskriminacija dodatno bremeni ženske, ljudi različnih barv, migrante, LGBTI itd., ki so doživeli vseživljenjsko zdravljenje različnih vrst. .Večkratna diskriminacija ima za posledico večje tveganje negotovosti
in socialne izključenosti za te ljudi: http://ageing-equal.org/ageism-
in-race / AgeingEqual #Interesnost

+ Skupnost Romov in Sintov se sooča z razširjenostjo rasne diskriminacije in
izključevanja po Evropi. Položaj starejših Romov je še slabši,
nosilci odločanja prepogosto spregledajo njihove težave in potrebe:
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/ERIO-AGE-
joint_statement_on_InternationalRomaDay2014_0.pdf #AgeingEqual
#AntiGypsyism #EURoma

+ Samo pristen vseživljenjski pristop pri oblikovanju, izvajanju in
spremljanje  politik vključevanja lahko povzroči učinkovito integracijo in
izboljšanje življenjskih pogojev starejših Romov in
ljudi drugih barv: http://ageing-equal.org/ageism-and-race/
#AgeingEqual

+ Medtem ko se starejši etničnih manjšin in migranti soočajo s podobnimi izzivi kot
drugi starejši ljudje, se njihovo diskriminiranje lahko poveča
na osnovi rase, vere / prepričanja, spolne usmerjenosti,
invalidnosti ali spola. Več o tem: http://ageing-equal.org/ageism-and-
dirka / #AgeingEqual

+ Objekti za dolgotrajno oskrbo pogosto niso prilagojeni kulturnim, verskim ali jezikovnim potrebam starejših migrantov in etničnih manjšin. Preberite njihove zgodbe: http://ageing-equal.org/confucianism-and-later-life-choices-
starejših-kitajskih ki živijo v Belgiji / #AgeingEqual #Migranti

Delo AGE  sofinancira program Evropske unije za pravice, enakost in državljanstvo. Vsebine tega dokumenta so izključna odgovornost  AGE Platform Europe in jih nikakor ni mogoče razumeti tako kot da odražajo stališča Evropske komisije.

+ Starejši Romi se srečujejo z veliko diskriminacije na področju zaposlovanja.
Skoraj 80%  starejših romskih prebivalcev, v  enem od okrožij v Bolgariji, ki je bilo zajeto v intervju,  lahko deluje  samo na "črnem trgu". Lahko verjameš to?  https: //www.age-platform.eu.eu/sites/default/files/Improving_the_situation_of_older_Roma_i
n_the_EU-2010.pdf #AgeingEqual #EURoma

+ "Starejše ženske so v mnogih pogledih nevidna skupina v naši družbi.
Situacija je za ženske migrantke še hujša ". Monica nam daje vpogled
v življenje Starejših migrantk na Švedskem: http: // ageing-
equal.org/old-age-poverty-has-female-face/ #AgeingEqual

Ustrezne šablone

#AgeingEqual #SayNoToAgeism # StandUp4HumanRights
#AWorldForAllAges #YearsAhead #MakeItIntersectional #AntiGypsyism
#EURoma #HateCrime #PeopleOfColour #WomenOfColour


Ustrezna orodja
Evropska mreža proti rasizmu @ENAREurope
@ENIEC Evropska mreža za medkulturno nego starejših
@ENoMW Evropska mreža migrantk
@EPHA_EU Evropsko združenje za javno zdravje
@ ERGO_Network Evropsko omrežje proti antigipsizmu

Kakšno vprašanje?
Za  vprašanja se obrnite na: estelle.huchet@age-platform.eu

TUKAJ si lahko preberete uradni dokument v angleškem jeziku.

 


 

 

aktualno vse

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

25.09.2019 - Slovenski evropski poslanci enotni za medskupino o demografskih spremembah in o solidarnosti med generacijami

24.06.2019 - AGE - Zaključna deklaracija

10.06.2019 - Zapis srečanja z zamejskimi društvi na Dnevih medgeneracijskega sožitja

10.06.2019 - Letna generalna skupščina AGE PLATFORM EUROPE 2019

17.05.2019 - POROČILO Z ZASEDANJA UPRAVNEGA SVETA AGE V APRILU 2019

01.03.2019 - Člani AGE platforme o Evropski Uniji in njeni prihodnosti

01.03.2019 - Začetek AGE kampanje za volitve v Evropski parlament

01.02.2019 - Sporazum EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem

04.12.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_10 teden kampanje

27.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_9 teden kampanje

21.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_8 teden kampanje

14.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_7 teden kampanje

12.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_6. teden kampanje

10.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_5. teden kampanje

09.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_3. teden kampanje

08.11.2018 - Mednarodna kampanja proti staromrzništvu

05.11.2018 - Zasedanje Generalnega sveta EURAG v Reykjaviku na Islandiji

05.11.2018 - Konferenca o oskrbi in negi starejših oseb v Reykjaviku na Islandiji