Aktualno

Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_3. teden kampanje

09.11.2018

"Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo"

 STAROMRZNIŠTVO  IN SOCIALNE PRAVICE_3. teden kampanje

Tematska stran in komunikacijska orodja
http://ageing-equal.org/ageism-and-social-rights/
http://trello.com/b/q14dqegb

Primeri objav
+ Mnogi starejši ljudje, ki jih preganja revščina, so prisiljeni sprejeti delovne in življenjske razmere, ki kršijo njihove človekove pravice.  Delite svoje izkušnje o tovrstnem staromrzništvu na: http://ageing-equal.org/contact-us/ #AgeingEqual

+ Eurofound je nedavno pokazal, da se je usklajevanje poklicnega in osebnega življenja od leta 2007 vztrajno poslabševalo. Starejše ženske dajejo izjemen doprinos družbi kot neformalne negovalke, vendar se srečujejo z velikimi tveganji za svoje zdravje in tveganje revščine: #AgeingEqual

 + V skladu z raziskavami v Združenem kraljestvu starejši ljudje v družbi več prispevajo k javnim izdatkom, potrebnim za kritje njihovih pokojnin, zdravstvenih in dolgoročnih potreb. #CheckYourMisconception #AgeingEqual

 + Raziskave kažejo, da uveljavljanje obvezne upokojitve ne ustvarja več delovnih mest za mlade. Namesto tega družba zamuja priložnost za uporabo izkušenj starejših delavcev. Več o tem: http://ageing-equal.org/ageism-and-social-rights/ #SocialRights #AgeingEqual

 + Državljani vseh starosti potrebujejo ambiciozen Evropski steber socialnih pravic za pravičnejšo in bolj vključujočo Evropo, ko dosežejo starost! Čas je, da besede spremenimo  v akcijo! #AgeingEqual

 + "Da bi obvladali staranje prebivalstva v Evropi potrebujemo več in boljše naložbe v zdravstveno preventivo v  tem življenjskem ciklu ter dosegljivost kakovostne in cenovno dostopne dolgotrajne oskrbe":  @parent_anso #SocialRights #LongTermCare #AgeingEqual

 + Vsi imamo sposobnosti in možnosti, da prispevamo k družbi, ne glede na starost. Zagotavljanje storitev in podpore za starejšo generacijo je pravica in naložba, ne strošek. Dodaj svoj glas: http://ageing-equal.org/contact-us/ #SocialRights #ImOldSoWhat #AgeingEqual

+ Če resno razmišljamo o podaljšanju delovne dobe, je potreben vseživljenjski pristop k vsem politikam:  zagotoviti bi morali  dostop do vseživljenjskega učenja za starejše ljudi!: #LifeLongLearning #OlderWorkers #SocialRights #AgeingEqual

Ustrezne šablone

#AgeingEqual #IWantWorkLifeBalance #WorkLifeBalance #SocialRights #CaringForCarers #OlderWorkers #Employment #ExtendedWorkingLives #FlexibleWorking #FutureOfWork #LifeLongLearning #SayNoToAgeism # StandUp4HumanRights

Ustrezna orodja
@ EAEA2020
Evropsko združenje za izobraževanje odraslih
@ENIL_EU
Evropska mreža za samostojno življenje
@etuc_ces
Evropska konfederacija sindikatov
@EU_OSHA
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
@Eurocarers_info
Eurocarers
@Eurodiaconia
Eurodiaconia
@eurofound
Eurofound
@lllplatform
Platforma za vseživljenjsko učenje
@social_platform
Socialna platforma

Za vsako vprašanje se obrnite na: estelle.huchet@age-platform.eu

TUKAJ si lahko preberete original zaspis v angleškem jeziku.

Jožica Puhar, Strokovni svet ZDUS, Mednarodno sodelovanje


 


 

 

 

 

aktualno vse

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

25.09.2019 - Slovenski evropski poslanci enotni za medskupino o demografskih spremembah in o solidarnosti med generacijami

24.06.2019 - AGE - Zaključna deklaracija

10.06.2019 - Zapis srečanja z zamejskimi društvi na Dnevih medgeneracijskega sožitja

10.06.2019 - Letna generalna skupščina AGE PLATFORM EUROPE 2019

17.05.2019 - POROČILO Z ZASEDANJA UPRAVNEGA SVETA AGE V APRILU 2019

01.03.2019 - Člani AGE platforme o Evropski Uniji in njeni prihodnosti

01.03.2019 - Začetek AGE kampanje za volitve v Evropski parlament

01.02.2019 - Sporazum EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem

04.12.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_10 teden kampanje

27.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_9 teden kampanje

21.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_8 teden kampanje

14.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_7 teden kampanje

12.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_6. teden kampanje

10.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_5. teden kampanje

09.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_3. teden kampanje

08.11.2018 - Mednarodna kampanja proti staromrzništvu

05.11.2018 - Zasedanje Generalnega sveta EURAG v Reykjaviku na Islandiji

05.11.2018 - Konferenca o oskrbi in negi starejših oseb v Reykjaviku na Islandiji