Aktualno

Zasedanje Generalnega sveta EURAG v Reykjaviku na Islandiji

05.11.2018

Zasedanje Generalnega sveta EURAG v Reykjeviku na Islandiji

Septembrsko srečanje Generalnega sveta EURAG je imelo na dnevnem redu poročanje vodilnih funkcionarjev o izvedenih akcijah in o obiskih na povabilo članic, organizacijske in finančne zadeve,  delovanje spletne strani, pregled aktualnih nalog organizacije, predstavitve zadev ali uspehov članic in informacije o srečanjih  Generalnega sveta v letu 2019.

Predsednik  Dirk Jarré je v začetku poudaril, da EURAG želi delati dolgoročno tako v Evropi kot postopoma tudi širše in to v dobro vseh generacij, ker so starejše osebe le del celote. Izrazil je zadovoljstvo, da je v članstvo vstopila Zveza ruskih upokojencev.

V enem letu je na njihovo povabilo dvakrat obiskal Rusijo. Enkrat je bil gost zveze, ki pokriva celotno Rusijo, drugič pa moskovske federacije.  Sprejeli so ga minister za delo, namestnik zunanjega ministra in vodja moskovske uprave.   Poročal je o dejavnostih in programih, ki so mu jih predstavili in izrazil zadovoljstvo, ker so se javili, da prihodnje leto gostijo jesensko zasedanje Generalnega sveta EURAG.

Poročal je tudi o svojem  svetovalnem delu v okviru Socialno-ekonomskega odbora EU in posvetovalnega sveta za industrijske spremembe. Osredotoča se predvsem na uveljavljanje testiranja industrijskih proizvodov, ki naj bi bili prijazni uporabi starejših oseb. Poročal je o  medijskih kontaktih in opravljenih intervjujih. Od prisotnih je dobil podporo, da se v raziskovalnih inštitutih podrobneje seznani z razvijanjem umetne inteligence oz. robotov. Na naslednjem srečanju Generalnega  sveta bo poročal o eventualnih dosežkih, ki so v bodočnosti lahko koristni za starejše osebe.

Generalna sekretarka Dana Steinova, ki vodi tečaje za ohranjanje spomina,  le-te uspešno uveljavlja v vse več državah. V Torinu so odprli nov center, ki je, podobno kot tisti na Malti, vključen v programe usposabljanja ZN. V Estoniji je ta veščina postala predmet univerzitetnega  študijskega programa.  S svojimi tečaji  se je uveljavila v ZDA. 

S sodelavcem Pavlom Kalvachom, ki prav tako predava na tečajih,  gresta jeseni v Rusijo, naslednje leto pa na Islandijo.  Razvila sta več oblik usposabljanja za različne ciljne skupine.

Podpredsednik Jaap van der Spek je poročal o obiskih pri nekaterih organizacijah članicah, ki so ga povabile. Udeleženci so omenjali uspešna  projekta, ki jih izvajata dve članici in imata širši odmev. Eden je »Učenje z babico«, ki ga v številnih državah, celo v Afriki, uveljavlja  Angležinja Valery Woodgaiger, drugi pa  je internetno mreženje Francozinje Moire Allan. 

Finančna situacija organizacije  je zadovoljiva, čeprav je višina zbranih sredstev skromna in  zadošča le za tekoče poslovanje. Razprava je pokazala, da članice bolj cenijo neodvisnost organizacije, ki tako lahko povezuje vse širši krog starejših ljudi, ne glede na njihovo geografsko lokacijo ali druge karakteristike, kot pa večje finančno ugodje in odvisnost od določenih inštitucij,  asociacij ali politike. Odprto  je vprašanje neplačevanja  članarine  s strani nekaterih organizacij, ki so  v spisku članstva, pa od njih ni nobene akcije in tudi ne plačil. Bili smo naprošeni, da v svojem okolju preverimo interes takih organizacij za nadaljnje članstvo.

Podpredsednik Milos Vais je zaradi odsotnosti posredoval pismeno poročilo, v katerem je ocenil  spletno stran EURAG, ki jo ureja.  Opozoril je članice, da bi bila s pomočjo  večjega števila poslanih prispevkov o njihovih akcijah  in pobudah spletna stran lahko bolj »živa«.

V okviru EURAG nastaja knjiga o zgodovini organizacije, ki jo pripravlja ena od najstarejših članic Gertraud Dayé.  Vodstvo spodbuja  organizacije starejših in njihovo članstvo da pripravijo in pošljejo sekretariatu svoje prispevke o izkušnjah, dogodkih, vtisih in podobnem, ki so povezani z EURAG-om. Pobuda velja tudi za ZDUS, eno najstarejših članic.

V okviru obravnave o  aktivnostih, delovanju in situaciji v državah od koder prihajajo udeleženci in udeleženke, sem predstavila ozadje, potek priprave in način predstavitve našega Memoranduma 2018 političnim dejavnikom v Sloveniji. Samo besedilo Memoranduma je že objavljeno na spletni strani EURAG. Po zaprosilu vodstva bom vsebino podanega poročila, skupaj s pregledom prvih ugotovitev o upoštevanju  predlogov in zahtev v koalicijski pogodbi, pripravila tudi za objavo na spletni strani EURAG.

Naslednje, spomladansko zasedanje Generalnega sveta bo v Vilni, jesensko pa v Moskvi.

Predstavnik ruske Zveze upokojencev je obširno predstavil svojo organizacijo, upokojence

v Rusiji in načrte za konferenco ob zasedanju Generalnega sveta, ki ga bodo gostili.

Za ilustracijo: Rusija ima 85 regij, 40 milijonov starejših prebivalcev  ter milijon in pol osnovnih organizacij upokojencev.

Zamisli za srečanje v Vilni je predstavila tudi članica EURAG iz Litve.

Jožica Puhar, Strokovni svet ZDUS

 

aktualno vse

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

25.09.2019 - Slovenski evropski poslanci enotni za medskupino o demografskih spremembah in o solidarnosti med generacijami

24.06.2019 - AGE - Zaključna deklaracija

10.06.2019 - Zapis srečanja z zamejskimi društvi na Dnevih medgeneracijskega sožitja

10.06.2019 - Letna generalna skupščina AGE PLATFORM EUROPE 2019

17.05.2019 - POROČILO Z ZASEDANJA UPRAVNEGA SVETA AGE V APRILU 2019

01.03.2019 - Člani AGE platforme o Evropski Uniji in njeni prihodnosti

01.03.2019 - Začetek AGE kampanje za volitve v Evropski parlament

01.02.2019 - Sporazum EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem

04.12.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_10 teden kampanje

27.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_9 teden kampanje

21.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_8 teden kampanje

14.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_7 teden kampanje

12.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_6. teden kampanje

10.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_5. teden kampanje

09.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_3. teden kampanje

08.11.2018 - Mednarodna kampanja proti staromrzništvu

05.11.2018 - Zasedanje Generalnega sveta EURAG v Reykjaviku na Islandiji

05.11.2018 - Konferenca o oskrbi in negi starejših oseb v Reykjaviku na Islandiji