Aktualno

Člani AGE platforme o Evropski Uniji in njeni prihodnosti

01.03.2019

Člani AGE platforme o Evropski Uniji in njeni  prihodnosti

V času Generalne skupščine AGE platform Europe, junija 2018, je bila med udeleženci izvedena anketa o EU in njeni prihodnosti. Predstavljala je del akcij v okviru Evropskega leta kulture.


Udeleženci so odgovorili na naslednja vprašanja:
● Kaj vam pomeni biti evropski?
● Kakšna je dodana vrednost Evropske unije v vašem vsakdanjem življenju?
● Katero vrednost, tradicijo, znanje ali načelo želite prenesti na mlajše generacije?

Kaj bi po vašem mnenju morali izboljšati, da bi zgradili močnejšo in trajnostno Evropo?

Anketirani so na splošno pozdravljali skupne vrednote, na katerih temelji Evropska unija, zlasti spodbujanje človekovih pravic, svobode, sodelovanja in solidarnosti. Zelo cenjeni so tudi mir in gospodarska rast, ki nam jo je prinesla  Evropska unija od svojega nastanka, pa tudi široka kulturna raznolikost, spodbujanje enakih možnosti in izboljšanje znanja ter inovacij.

Vendar pa je po mnenju članov AGE treba izboljšati številne stvari, da se zagotovi trajnost Evrope. EU bi morala sprejeti bolj „človeški“ pristop, manj „tržno usmerjen“,  ter okrepiti svoj demokratični proces, da bi bolje zastopala svoje državljane. Anketirani tudi pozivajo k močnejšemu socialnemu programu in večjemu sodelovanju pri skupnih konkretnih projektih. Poleg tega so poudarili potrebo po večji preglednosti v procesih odločanja v EU, več naložb v izvrševanje zakonodaje EU, nadaljnja prizadevanja za večjo spoštovanje raznolikosti in jasno ločitev moči med zakonom, vlado in mediji.

Odgovori so  pripravljeni v pdf obliki in objavljeni na spletni strani AGE. Obstaja želja, da bi kar najbolj razširiti informacijo o  ugotovitvah iz te ankete med nosilci odločanja na nacionalnih ravneh in ravni EU, da bi podprli trenutno razpravo o prihodnosti Evrope.

Razprava bo uradno zaključena na vrhu EU 9. maja v mestu Sibiu v Romuniji, kjer bodo vlade obnovile zavezo za prihodnost EU: https://ec.europa.eu/ komisija / future-europe

TUKAJ si lahko preberete izvirno sporočilo v angleškem prispevku.

Po AGE objavi novic 5.2.2019

pripravila  Jožica Puhar                                                                                        Ljubljana, 9.2.2019                     

 

 

aktualno vse

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

25.09.2019 - Slovenski evropski poslanci enotni za medskupino o demografskih spremembah in o solidarnosti med generacijami

24.06.2019 - AGE - Zaključna deklaracija

10.06.2019 - Zapis srečanja z zamejskimi društvi na Dnevih medgeneracijskega sožitja

10.06.2019 - Letna generalna skupščina AGE PLATFORM EUROPE 2019

17.05.2019 - POROČILO Z ZASEDANJA UPRAVNEGA SVETA AGE V APRILU 2019

01.03.2019 - Člani AGE platforme o Evropski Uniji in njeni prihodnosti

01.03.2019 - Začetek AGE kampanje za volitve v Evropski parlament

01.02.2019 - Sporazum EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem

04.12.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_10 teden kampanje

27.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_9 teden kampanje

21.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_8 teden kampanje

14.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_7 teden kampanje

12.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_6. teden kampanje

10.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_5. teden kampanje

09.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_3. teden kampanje

08.11.2018 - Mednarodna kampanja proti staromrzništvu

05.11.2018 - Zasedanje Generalnega sveta EURAG v Reykjaviku na Islandiji

05.11.2018 - Konferenca o oskrbi in negi starejših oseb v Reykjaviku na Islandiji