Aktualno

Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_9 teden kampanje

27.11.2018

"Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo"                                                 neuradni prevod

9. TEDEN KAMPANJE  - STAROMRZNIŠTVO IN VKLJUČENOST

Tematska stran in komunikacijska orodja
http://ageing-equal.org/ageism-and-participation/
http://trello.com/b/q14dqegb

Primeri objav
+ Med 26. novembrom in 2. decembrom se kampanja #AgeingEqual osredotoča na vpliv staromrzništva na udeležbo starejših ljudi v družbi. Več na spletu: http://ageing-equal.org/ageism-and-participation/ #Ageism #Ageing

+ Imate volilni mandat, pomagate sosedom, prostovoljno delate v dobrodelni ustanovi, skrbite za vnuke ... povejte nam, kako prispevate k svoji skupnosti: http://ageing-equal.org / starost in sodelovanje / #AgeingEqual

+ Skupaj lahko ustvarimo nove paradigme v družbi, tako da lahko odrasli sodelujejo popolnoma v skladu z njihovimi sposobnostmi in ambicijami v vseh življenjskih obdobjih! http://ageing-equal.org/ageism-and-participation/ #AgeingEqual

+ V novi pripovedi #ActiveAgeing je tretja doba prikazana kot obdobje dobrega zdravja in intenzivne družbene udeležbe, medtem ko četrta doba predstavlja začetek krhkosti in predajo v upad in propad: http: // staranje-enak. org / ageism-and-participation / #AgeingEqual

+ Prostovoljstvo ima veliko pozitivnih učinkov na starejše ljudi, kot so boljše počutje in okrepljena samopodoba; ostani aktiven! https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2011/341/sl/1/EF11341EN.pdf #AgeingEqual

+  Izzivalna starost pomeni priznanje, da starejši ljudje prinesejo dragocene prispevke in  doprinos družbi: prostovoljno delo, mentorstvo, skrb za  vnuke ali družinske člane itd .: http://ageing-equal.org/volunteering- kot-oblika medgeneracijske solidarnosti / #AgeingEqual

+ "Ali me vidiš preko moje potrebe po negi in mimo mojih gub? Vidiš, da sem športnik, da sem imel otroke, da sem imel polno življenje pred bivanjem tukaj" Kadar  oskrbovanci na domu kaj rečejo: https://age-platform.eu/policy-work/news/active-people-over-80-do-not-see-patient-see-human #AgeingEqual

+ Sandra Huenchuan pojasnjuje pomanjkljivo razsežnost domneve, da bi bile digitalne družbe nujno participativne in poudarja tveganje, da bi tehnologije krepile izključenosti starejših: http://ageing-equal.org/digitalisation-an-additional-threat- do človekovih pravic v starosti / #AgeingEqual

+ "Omogočimo vsakomur možnost, da govori": zakaj sočasno ustvarjanje je nujno, da se spoprimemo z drsenjem navzdol  naših hitrih, glasnih in teatralnih družb: http://ageing-equal.org/every-life- je pomembno / #AgeingEqual

+ Ali so starejše osebe bolj religiozne od drugih starostnih skupin? Da bi se izognili posploševanju odnosa starejših ljudi do duhovnosti, tukaj obravnavajte pomembnost verske participacije v življenju starejših: http://ageing-equal.org/religion-the-lookled-factor-of-older- osebe-sodelovanje-v-družbi / #AgeingEqual

+ "Mnogi so služili sindikatom  skozi svoje delovno življenje;  nesmiselno in potratno je slepo sprejemati stereotipno stališče, da je treba starejše ljudi obdržati na strani. " Preberite Rubyjevo pričevanje o njenih izkušnjah staranja kot sindikalnega aktivista: http://ageing-equal.org/challenging-the-perception-of-retired-union-members/ #AgeingEqual

Ustrezne šablone

#AgeingEqual #SayNoToAgeism # StandUp4HumanRights #YearsAhead #AWorldForAllAges #ImOldSoWhat #Volunteering #ActiveAgeing

Kakšno vprašanje?
Za vsako vprašanje se obrnite na: estelle.huchet@age-platform.eu

TUKAJ si lahko preberete original dokument v angleškem jeziku. 

Jožica Puhar, Mednarodno sodelovanje ZDUS

 

 

 

 

 

aktualno vse

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

25.09.2019 - Slovenski evropski poslanci enotni za medskupino o demografskih spremembah in o solidarnosti med generacijami

24.06.2019 - AGE - Zaključna deklaracija

10.06.2019 - Zapis srečanja z zamejskimi društvi na Dnevih medgeneracijskega sožitja

10.06.2019 - Letna generalna skupščina AGE PLATFORM EUROPE 2019

17.05.2019 - POROČILO Z ZASEDANJA UPRAVNEGA SVETA AGE V APRILU 2019

01.03.2019 - Člani AGE platforme o Evropski Uniji in njeni prihodnosti

01.03.2019 - Začetek AGE kampanje za volitve v Evropski parlament

01.02.2019 - Sporazum EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem

04.12.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_10 teden kampanje

27.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_9 teden kampanje

21.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_8 teden kampanje

14.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_7 teden kampanje

12.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_6. teden kampanje

10.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_5. teden kampanje

09.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_3. teden kampanje

08.11.2018 - Mednarodna kampanja proti staromrzništvu

05.11.2018 - Zasedanje Generalnega sveta EURAG v Reykjaviku na Islandiji

05.11.2018 - Konferenca o oskrbi in negi starejših oseb v Reykjaviku na Islandiji