Aktualno

Sporazum EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem

01.02.2019

Sporazum EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem

ZDUS je v začetku leta 2018  podprl  prvo konkretno akcijo iz Evropskega stebra socialnih pravic, sprejetega  koncem 2017, za katero je močno lobirala  Evropska patforma za staranje (AGE Platform Europe), kjer smo člani. To je bila s strani Evropske komisije predlagana Direktiva o ravnovesju med poklicnim in osebnim življenjem, o kateri smo, vključno s predlogam za podpro Slovenje pri odločanju na nivoju EU, obvestili tudi slovensko vlado in  naše predstavnike v EU.

AGE nam je zdaj v svojem  Pregledu novic dne 28/01/2019,  ki ga ureja Anne Mallard,  poslal dobro vest - informacijo, ki jo v prevodu  posredujem v nadaljevanju :

"Spoštovani člani AGE, Evropska komisija, Evropski parlament in Svet Evropske unije so prejšnji teden dosegli začasni sporazum o Direktivi o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Namen direktive je omogočiti staršem in skrbnikom, da ostanejo na trgu dela, tako da ženskam in moškim bolj enakomerno porazdelijo oskrbo.

Sporazum uvaja zlasti:

  º  pravico do petdnevnega dopusta  na leto za negovalce;
  º  pravico zahtevati prožno ureditev dela za delavce z družinskimi obveznostmi;

  º  spremembo starševskega dopusta, ki omogoča dva meseca starševskega dopusta za oba starša.

Sporazum EU je manj ambiciozen od zakonodajnega svežnja o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem, ki ga je prvotno predlagala Evropska komisija aprila 2017. Če pa ga bosta potrdila Svet Evropske unije in Evropski parlament, bo to pomemben preboj za negovalce in ženske. Sporazum prvič priznava izzive, s katerimi se soočajo neformalni negovalci pri usklajevanju poklicnih in skrbniških obveznosti. Prav tako bo prispeval k zmanjšanju neenakosti med ženskami in moškimi na trgu dela, neenakosti, ki vodijo v povečano tveganje revščine za ženske v starosti.

Ta sporazum nagrajuje intenzivno lobiranje, ki ga izvaja AGE skupaj z drugimi organizacijami civilne družbe."

Za več informacij se lahko obrnete na Philippeja Seidla, philippe.seidel@age-platform.eu

ali poiščete  informacije na spletni strani AGE.

 Jožica Puhar,  Strokovni svet ZDUS,

članica Upravnega sveta AGE platform

 

 

aktualno vse

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

25.09.2019 - Slovenski evropski poslanci enotni za medskupino o demografskih spremembah in o solidarnosti med generacijami

24.06.2019 - AGE - Zaključna deklaracija

10.06.2019 - Zapis srečanja z zamejskimi društvi na Dnevih medgeneracijskega sožitja

10.06.2019 - Letna generalna skupščina AGE PLATFORM EUROPE 2019

17.05.2019 - POROČILO Z ZASEDANJA UPRAVNEGA SVETA AGE V APRILU 2019

01.03.2019 - Člani AGE platforme o Evropski Uniji in njeni prihodnosti

01.03.2019 - Začetek AGE kampanje za volitve v Evropski parlament

01.02.2019 - Sporazum EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem

04.12.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_10 teden kampanje

27.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_9 teden kampanje

21.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_8 teden kampanje

14.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_7 teden kampanje

12.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_6. teden kampanje

10.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_5. teden kampanje

09.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_3. teden kampanje

08.11.2018 - Mednarodna kampanja proti staromrzništvu

05.11.2018 - Zasedanje Generalnega sveta EURAG v Reykjaviku na Islandiji

05.11.2018 - Konferenca o oskrbi in negi starejših oseb v Reykjaviku na Islandiji