Aktualno

Letna generalna skupščina AGE PLATFORM EUROPE 2019

10.06.2019

          °  Sreda, 12. junij : Letna generalna skupščina 1. del – Upravne in statutarne zadeve

         °  Četrtek, 13. junij : Letna konferenca »Enakost in participacija v starejši starosti: Kakšno vlogo ima socialna zaščita in izobraževanje?«
         °  Petek, 14. junij : Letna generalna skupščina II. Del - Krepitev zmogljivosti članov za soočanje s starizmom (staromrzništvom) in (ne)diskriminacijo.
 
 °     Med upravnimi zadevami so:
- poročila organov AGE in pregled enoletne dejavnosti skupaj s finančnimi rezultati za preteklo leto;
- načrtovanje  in potek letošnjega dela ter njegovo financiranje, valorizacija;
- kadrovske zadeve in zadeve članstva ( sprejem novih kandidatk za članstvo;  izteki mandatov)
- sprememba statuta (člen, ki zadeva možen način virtualnega glasovanja),
- delo v letu 2020 in potrebna finančna sredstva;
- predlog za dolgoročno finančno stabilnost organizacije;
- AGE barometer ali poročilo o napredku pri položaju starejših ljudi v EU in  nekaterih državah;
- Pogled na delovanje po evropskih parlamentarnih volitvah in po letu 2020 -  kako vplivati na nove socialne načrte EU,  v sinergiji z Evropskim stebrom socialnih pravic in z Agendo 2030;
- sprejem Zaključne deklaracije.
 
°     V drugem delu skupščinske razprave - Krepitev zmogljivosti za člane AGE, bo govora o boju proti starizmu (staromrzništvu), njegovih konkretnih oblikah in kampanjah  proti v  AGE in nekaterih državah EU, z oceno uspešnosti in razpravo kako dalje na nacionalnih ravneh.
Sledila bo panelna razprava kako narediti  jutrišnjo EU bolj vključujočo. Poleg generalne sekretarke AGE platform bodo o tem razpravljali še predstavnik stalnega predstavništva Nemčije pri EU – vodja oddelka za družino, starejše ljudi, ženske in mladino  ter  predstavnik  Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike Evropske komisije - vodja oddelka za nediskriminacijo in Rome.
Nemčija naj bi ob tej temi predstavila  tudi svoje aktivnosti namenjene starejšim v času predsedovanja Svetu EU, v prvi polovici 2021.
 
°     Letna konferenca Enakost in participacija v starosti, s podnaslovom  Kakšno vloga ima  socialna zaščita in izobraževanje, bo v dveh panelih obdelala tovrstno tematiko, ki je bila tudi predmet razprave na OEWGA in v kontekstu okoljskih ter socialnih ciljev za industrijske države in države v razvoju, akta o  Vzdržnih razvojnih ciljih (2015 -2030).  Razpravo  bodo zaokrožili komentarji predstavnika Ekonomske komisije ZN za Evropo, vodje urada za zvezo med Svetom Evrope in EU ter predstavnice Generalnega direktorata za zaposlovanje in socialne zadeve Evropske komisije - direktorice za socialne zadeve.
V celotnem poteku konference je zaželeno vključevanje  v  razpravo  s strani udeležencev.
 
Več o posameznih temah pa po Generalni skupščini in konferenci.
 
 
 
Jožica Puhar, članica Upravnega sveta AGE                                              Ljubljana, 7. 6. 2019

                                                                                            

aktualno vse

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

25.09.2019 - Slovenski evropski poslanci enotni za medskupino o demografskih spremembah in o solidarnosti med generacijami

24.06.2019 - AGE - Zaključna deklaracija

10.06.2019 - Zapis srečanja z zamejskimi društvi na Dnevih medgeneracijskega sožitja

10.06.2019 - Letna generalna skupščina AGE PLATFORM EUROPE 2019

17.05.2019 - POROČILO Z ZASEDANJA UPRAVNEGA SVETA AGE V APRILU 2019

01.03.2019 - Člani AGE platforme o Evropski Uniji in njeni prihodnosti

01.03.2019 - Začetek AGE kampanje za volitve v Evropski parlament

01.02.2019 - Sporazum EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem

04.12.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_10 teden kampanje

27.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_9 teden kampanje

21.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_8 teden kampanje

14.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_7 teden kampanje

12.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_6. teden kampanje

10.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_5. teden kampanje

09.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_3. teden kampanje

08.11.2018 - Mednarodna kampanja proti staromrzništvu

05.11.2018 - Zasedanje Generalnega sveta EURAG v Reykjaviku na Islandiji

05.11.2018 - Konferenca o oskrbi in negi starejših oseb v Reykjaviku na Islandiji