Aktualno

AGE - Zaključna deklaracija

24.06.2019
 
 "Naravno življenje je medgeneracijsko in tako mora delovati EU"
 
Volitve v Evropski parlament maja letos so pokazale, kako globoko so razdeljeni evropski državljani. Javno mnenje je polarizirano glede kritičnih vprašanj, kot so predstavniška demokracija, skupno življenje in solidarnost, migracije ali podnebne spremembe. Mladi in stari se večinoma strinjajo glede področij, ki bi jim vlade morale dati prednost : boj proti revščini in brezposelnosti, zagotavljanje ustreznih prihodkov in podpore za vse, zagotavljanje dostopa do izobraževanja vsakemu otroku in možnosti vseživljenjskega učenja ne glede na starost, uvajanje pravične obdavčitve in zagotavljanje trajnostne ekološke tranzicije. Stojimo ob boku mladim ljudem, ki izražajo našo skupno skrb za planet in se borijo za trajnostno prihodnost.
 
Delegati 24 držav, ki predstavljamo 106 organizacij starejših ali za starejše ljudi, smo se zbrali na letni Generalni skupščini 12. junija in želimo sodelovati z našimi političnimi in institucionalnimi dejavniki, da bi obravnavali te glavne izzive in našli rešitve, ob spoštovanju pravice vseh generacij, da v celoti prispevajo in uživajo dobrobiti bolj trajnostne, enake in vključujoče EU.
 
Potrebna je nova medgeneracijska pogodba za trajnostno podporo enakosti in socialni pravičnosti za mlajše in starejše generacije.
 
Če hočemo doseči trajnostno, enako in vključujočo družbo, je potrebna sprememba miselnosti. Prodorno staromrzništvo (starizem), posebno v času zaostrenega varčevanja v urejanju javnih storitev, opravičuje "racionalizacijo na osnovi starosti", pri čemer so spregledani vplivi, ki jih imajo taki rezi na ostale generacije in ogrožajo možnost vseh, da živijo dostojanstveno. Taki pogledi obračajo starostne skupine drugo proti drugi in ovirajo nastajanje socialne pogodbe, ki bi se na pravičnejši in ustaljenejši način lotila vseh skupnih izzivov.
 
Naš socio-ekonomski status, izobrazba, spol, družinske okoliščine, fizične in kognitivne sposobnosti, etnična pripadnost, seksualnost in okolje v katerem živimo, vplivajo na nas skozi celotno življenje. Te strukturne neenakosti nas vse zadevajo. Otroci, ki živijo v revščini se bodo kot odrasli pogosto soočili z ovirami razviti svoje potenciale. Neenak dostop do izobraževanja, zaposlitve ali zdravstvene nege v zgodnjih obdobjih bo vplivalo na kvaliteto življenja v poznejših letih. Pomanjkanje kakovostnih storitev za oskrbo starejših bo mladim, ki imajo odgovornosti za oskrbo, preprečilo polno udeležbo na trgu dela in povečalo neenakost spolov pri zaposlovanju. S tem se bo sčasoma povečala negotovost žensk v starejših letih, ki še naprej ostajajo glavni oskrbovalci.
 
Verjamemo, da Evropa lahko uspešno reši vse te izzive, če skupaj oblikujemo družbo za vse starosti. Z omogočanjem sodelovanja preko generacij bo Evropa ohranila svoj najdragocenejši
vir: svoj človeški kapital. Celovit vseživljenjski pristop, ki podpira solidarnost znotraj in med starostnimi skupinami, ne bo dobrobit le za posameznike ampak celotno družbo.
 
Delovanje proti staromrzništvu v korist mlajših in starih
 
Bolj kot kdajkoli verjamemo, da je potrebno ukrepanje, da izkoreninimo staromrzništvo, ki
prežema naše družbe celo 50 let potem, ko je ta termin prvikrat skoval Robert Butler M.D.
Staromrzništvo še napraj deli naše družbe na starostne skupine, kar se zaznava kot da imajo resnično konfliktne interese. Celo politike in zakoni vsebujejo starostno specifične pristope in tako ignorirajo dejstvo, da je življenje po naravi medgeneracijsko. Medtem ko je potrebno nasprotno.
 
Opolnomočenje ljudi na vseh stopnjah življenja in olajšanje izmenjav znotraj in med starostnimi skupinami lomi stereotipe in utrjuje kohezijo. Enakost starosti in intergeneracijska pravičnost bosta
sčasoma napravili naše družbe bolj povezane in trajnostne. Ustvarjalci politike na vseh ravneh imajo odgovornost zmanjšati staromrzništvo in spodbujati medgeneracijsko solidarnost. Ta dva cilja morata biti zastopana v sedanjih razpravah med evropskimi inštitucijami in nacionalnimi vladami o prioritetah Evropske Unije 2019 do 2024.
 
V ta namen člani AGE Platform Evrope pozdravljamo 10 zavez voditeljev EU držav in vlad v Sibiu Deklaraciji, še posebej zaščito našega načina življenja, demokracije in vladavine prava ter podporo principu pravičnosti. Gradeč na tej široki obljubi, pozivamo naše vlade, novoizvoljene poslance Evropskega Parlamenta in kmalu imenovane evropske komisarje, da naredijo vse kar je v njihovi moči za izgradnjo skupnega projekta, za EU integracijo in identiteto, osnovano na vrednotah, ki jih delimo in povezujejo EU državljane: družbeni napredek, vključenost in solidarnost generacij in držav.
 
 
 
Prevod :                                                                             Ljubljana, 21.6.2019
Jožica Puhar 

aktualno vse

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

25.09.2019 - Slovenski evropski poslanci enotni za medskupino o demografskih spremembah in o solidarnosti med generacijami

24.06.2019 - AGE - Zaključna deklaracija

10.06.2019 - Zapis srečanja z zamejskimi društvi na Dnevih medgeneracijskega sožitja

10.06.2019 - Letna generalna skupščina AGE PLATFORM EUROPE 2019

17.05.2019 - POROČILO Z ZASEDANJA UPRAVNEGA SVETA AGE V APRILU 2019

01.03.2019 - Člani AGE platforme o Evropski Uniji in njeni prihodnosti

01.03.2019 - Začetek AGE kampanje za volitve v Evropski parlament

01.02.2019 - Sporazum EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem

04.12.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_10 teden kampanje

27.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_9 teden kampanje

21.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_8 teden kampanje

14.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_7 teden kampanje

12.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_6. teden kampanje

10.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_5. teden kampanje

09.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_3. teden kampanje

08.11.2018 - Mednarodna kampanja proti staromrzništvu

05.11.2018 - Zasedanje Generalnega sveta EURAG v Reykjaviku na Islandiji

05.11.2018 - Konferenca o oskrbi in negi starejših oseb v Reykjaviku na Islandiji