Izjava ob Mednarodnem dnevu človekovih pravic

 Letošnja tema dneva človekovih pravic sledi 30. obletnici Konvecije otrokovih pravic in s tem želi osvetliti poglavitno vlogo mladih v kolektivnih gibanjih kot vir za boljšo prihodnost »Nikoli premlad, da bi spremenil svet«. Udeležba mladih je bistvena za doseganje trajnostnega razvoja za vse, mladi lahko igrajo ključno vlogo pri pozitivnih spremembah, opolnomočenje mladih za boljše poznavanje in uveljavljanje njihovih pravic bo koristna globalno.


Starejši smo tisti, ki smo na mlade prenesli znanje, izkušnje, veščine, da lahko danes s svojo aktivno držo prenašajo znanje in prakse, ki smo jim predali ter jih aplicirajo v trenutni življenjski slog. V ZDUS mislimo, da je aktivno vključevanje mladih pri problematiki revščine vseh generacij, podnebnih sprememb, enakosti pravic, nujno potrebno in smiselno za vse, posebej še generacije. Predvsem pa nas mlajša generacija pri vsem tem spodbuja, da se lahko reaktiviramo in jim stojimo ob strani pri uresničevanju pravic vseh nas in za naše dostojno življenje!

V ZDUS vidimo povezovanje med generacijami kot pomembnejše, saj smo tako lahko še močnejši. V duhu medgeneracijskega povezovanja, smo leta 2017 na našo pobudo ustanovili Medgeneracijsko koalicijo Slovenije MeKoS, ki sledi skupnim ciljem in dela v koirist vseh generacij!