Nov Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in novo pristopno člansko izjavo za včlanitev v društva.

Aktualno

Nov Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in novo pristopno člansko izjavo za včlanitev v društva.

Predlagamo vam, da čim prej prenovite društvene pravilnike oz. jih sprejmete, če jih doslej sploh niste imeli. Pri tem vam je lahko v pomoč ZDUS-ov pravilnik.

Nove članske izjave za včlanitev v društvo veljajo, ki že vsebujejo informacije glede varstva osebnih podatkov, za vse nove včlanitve. Posebej opozarjamo, da morate za društva prilagoditi izjave v delih, ki so posebej označeni, in sicer tako, da bodo izjave skladne z društvenimi akti oz. zakonodajo.
Zagotovite tudi, da boste ob pobiranju letne članarine pridobili soglasja vseh že včlanjenih oseb (članov), za kar smo tudi pripravili poseben obrazec Soglasje in informacije glede varstva osebnih podatkov v društvu.

Pojasnilo za Vzajemni posmrtninski sklad: Tudi za Vzajemni posmrtninski sklad bo sledil podoben ukrep. Nov obrazec in navodila lahko pričakujete do konca leta.
Pojasnilo za ORPO: ZDUS bo na ORPO naslovil dopis o že uvedenih spremembah in najavil sprememb na področju Vzajemnega posmrtninskega sklada.
 
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

Pristopna izjava za včlanitev v DU

Soglasje VOP za aktualne člane

 

 

aktualno vse

-