Aktualno

OB MEDNARODNEM DNEVU STAREJŠIH Čedalje več starejših (65+) ocenjuje svoje zdravstveno stanje kot dobro

29.09.2020

Povezava do celotne vsebine novice:

http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9076 SURS 28.9.2020

SURS Martina Brodnik

Letošnji mednarodni dan starejših je posvečen zdravju starejših. V 2019 jih je več kot tretjina ocenila svoje zdravstveno stanje kot dobro ali zelo dobro. Po podatkih iz 2018 jih lahko 88 % računa na nematerialno pomoč sorodnikov, prijateljev, sosedov (npr. pri opravilih, ob bolezni).

1. oktober je za mednarodni dan starejših razglasila Generalna skupščina Združenih narodov pred 30 leti. Ker vse letošnje leto poteka v znamenju pandemije covida-19, se nanjo letos navezuje tudi glavna tema tega dne: Ali se zaradi pandemije kaj drugače spopadamo z vprašanjem starosti in staranja? Namen te teme je spodbuditi razpravo o zdravju starejših, njihovih zdravstvenih potrebah ter tudi o skrbi za lastno zdravje.

Starostna meja, kdaj je kdo star, ni jasno določena. V Sloveniji se običajno šteje za prelomnico dopolnjeno 65. leto starosti. 1. januarja 2020 je bilo med prebivalci Slovenije takih, ki so bili stari 65 ali več let, 424.000 ali 20 %. Pred desetimi leti jih je bilo 17 %. Čez deset let naj bi jih po projekcijah prebivalstva (EUROPOP) iz leta 2019 bilo 24 %, čez petdeset let pa 31 %.

Odstotek starejših, katerih zdravstveno stanje je po njihovi oceni dobro ali zelo dobro, se povečuje

Ob anketiranju v 2019 je imelo kakšno dolgotrajno bolezen ali dolgotrajno zdravstveno težavo skoraj dve tretjini starejših (65 %). Več kot polovica (54 %) pa jih je bilo zaradi zdravstvenih težav oviranih pri običajnih aktivnostih neprekinjeno že vsaj 6 mesecev. Kljub temu je 36 % starejših svoje zdravstveno stanje ob anketiranju v 2019 ocenilo kot dobro ali zelo dobro. Takih, ki so menili, da je njihovo zdravstveno stanje slabo ali zelo slabo, je bilo 21 %. Odstotek starejših, katerih zdravstveno stanje je po njihovi oceni dobro ali zelo dobro, se povečuje. V letu 2010 je bilo namreč razmerje ravno obrnjeno: 26 % starejših je svoje zdravstveno stanje ocenilo kot dobro ali zelo dobro, 33 % pa kot slabo ali zelo slabo. Po podatkih iz leta 2017 je nekaj manj kot četrtina (23 %) starejših odgovorila, da imajo večje ali zelo velike težave pri običajni hoji ali pri hoji po stopnicah. Kljub temu je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem v letu 2017 storitve oskrbe na domu prejemal razmeroma majhen del starejših (4 %).

Večina starejših skrbi za zdravje tudi z rekreacijo

Po podatkih iz leta 2017 je več kot polovica starejših (57 %) namenila v običajnem tednu rekreaciji vsaj 150 minut tedensko, kar je po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije minimum za ohranjanje zdravja. Četrtina starejših pa ni namenila rekreaciji nič časa. Starejši so za ohranjanje zdravja skrbeli tudi z uživanjem sadja in zelenjave. Največ jih je vsaj enkrat na dan uživalo sadje ali sveže stisnjene sadne sokove, 80 %, nekoliko manj, 76 %, pa zelenjavo ali sveže stisnjene zelenjavne sokove.

Na materialno in na nematerialno pomoč bližnjih lahko računa velika večina starejših
V vsakdanjem življenju, še toliko bolj pa, kadar zbolimo ali kadar nas doleti kaj takega, kot je letošnja pandemija, je pomembno, da imamo na voljo osebe, ki jih lahko prosimo za pomoč. Še posebno to velja za starejše. Podatki iz leta 2018 kažejo, da lahko na nematerialno pomoč sorodnikov, prijateljev, znancev, sosedov (pogovor, pomoč pri opravilih, pomoč ob bolezni itd.) računa 88 % starejših, na materialno pomoč (denar, dobrine, živila, orodje ipd.) pa 72 % starejših.

Več kot polovica starejših je sproščenih in umirjenih, skoraj polovica pa srečnih
Na zdravje vseh, tudi starejših, pomembno vplivajo tudi občutki in počutje. V letu 2018 je 13 % starejših (65+) ocenilo, da so bili v zadnjih štirih tednih pred anketiranjem ves čas ali večino časa zelo nervozni, 9 % se jih je ves čas ali večino časa počutilo »na tleh« ali potrte, 8 % osamljene, 4 % pa malodušne ali depresivne. Med njimi pa je bilo tudi več kot polovica (59 %) takih, ki so se ves ta čas ali večino tega časa počutili sproščene in umirjene, skoraj polovica (49 %) pa takih, ki so bili v zadnjih štirih tednih pred anketiranjem v 2018 ves čas ali večino časa srečni.

Obiščite tudi podatkovno bazo SiStat.

aktualno vse

05.02.2021 - UPOKOJITEV, KI NAM ZAGOTAVLJA PRIMERNO SOCIALNO VARNOST V STAROSTI

20.01.2021 - STATISTIČNI VPRAŠALNIK ZA LETO 2020

15.10.2020 - SKUPNO SPOROČILO ZA MEDIJE Bruselj, Belgija - 13. oktober 2020 

29.09.2020 - OB MEDNARODNEM DNEVU STAREJŠIH Čedalje več starejših (65+) ocenjuje svoje zdravstveno stanje kot dobro

25.09.2020 - EU mora graditi boljši svet, še posebej za starejše!

08.06.2020 - POZIV ZDUS K RAZČIŠČEVANJU OKOLIŠČIN OBRAVNAVE OSKRBOVANCEV V DOMOVIH

11.04.2020 - ZDUS sprejela protokol o nadaljnjih ukrepih boja proti Covid -19 in informacijo za delo v PZDU in DU

10.04.2020 - Podpora pozivu Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

10.04.2020 - Izjava o podpori poziva Greenpeace

02.04.2020 - Žalostna vest

25.03.2020 - Obvestilo o pričetku postopka za zbiranje predlogov za priznanja

23.03.2020 - Odziv in predlogi ZDUS na predlog kriznega dodatka za upokojence

20.03.2020 - Ali je dvig plač funkcionarjev v aktulnih razmerah res preimeren ukrep!?!? Apel k preklicu!!!

12.03.2020 - Koordinatorji in prostovoljci programa Starejši za starejše

10.03.2020 - NOVO stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

06.03.2020 - Stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

28.02.2020 - Urice proze in poezije - srečanje literatov na Dnevih medgeneracijskega sožitja

14.02.2020 - Napovednik programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020

14.02.2020 - Prijavite se na likovno kolonijo 2020 v Izoli

24.01.2020 - Pripombe ZDUS k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EVA 2020-2611-0001

22.01.2020 - Slovenska deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti

08.01.2020 - Vsebinski načrt dela ZDUS za leto 2020

23.12.2019 - Končni vrstni red Državnih športnih iger ZDUS 2019

20.12.2019 - Zbor članov ZDUS - 18. december 2019

20.12.2019 - Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada

10.12.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu človekovih pravic

10.12.2019 - Nikoli prestar za človekove pravice: nova komisija lahko pomaga izkoreniniti starizem!

09.12.2019 - Rokodelske delavnice Delfin 2019 v Izoli – RDD 2019

06.12.2019 - Statistično poročilo za leto 2019

28.11.2019 - Državnemu svetu predlog za veto na ZUPPJS2021

28.11.2019 - Pripombe ZDUS na predlog stanovanjskega zakona

22.11.2019 - PZDU Ljubljana z okolico včlanjena v ZDUS

22.11.2019 - Sistemski zakon je potrebno spoštovati

21.11.2019 - Mnenje strokovnega sveta in vodstva ZDUS

15.11.2019 - Donacija Lek d.d. delovanju programa Starejši za starejše

11.11.2019 - Stališče ZDUS glede Zakona o dolgotrajni oskrbi

11.11.2019 - Fotografski natečaj Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za oblikovanje voščilnice 2020 "Moja hiška"

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za izdelavo vezenega prtička 2020 "Ljubo doma kdor ga ima"

11.11.2019 - Prijave za Oder Sožitja na Dnevih medgeneracijskega sožitja 2020

30.10.2019 - Razpis za sofinanciranje organiziranih letovanj DU v hotelu Delfin, Izola v letu 2019

28.10.2019 - Zaključki strokovnega programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2019

11.10.2019 - Poslanci "Odzujfani" - Upokojenci vedno bolj "Zazujfani"

01.10.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu starejših

01.10.2019 - Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v letu 2020

30.09.2019 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2019

26.09.2019 - Brošura Simbioza giba 2019 - jesen 2019

25.09.2019 - Nov Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in novo pristopno člansko izjavo za včlanitev v društva.

24.09.2019 - Razpis o volitvah v ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2019 - 2023 za dva podpredsednika ZDUS

20.09.2019 - Delavnica "Starejši pešči varni v prometu"

18.09.2019 - Revizijsko poročilo Računskega sodišča Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih.

02.09.2019 - Seznanitev z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

28.08.2019 - Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

21.08.2019 - 4. DRAMSKE DELAVNICE ZDUS 27. september - 30. september 2019

21.08.2019 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor

20.08.2019 - Studio ob 17ih - Prostovoljstvo v Sloveniji

07.08.2019 - Intervju s predsednikom Zveze DUS Janezom Sušnikom

01.08.2019 - Približuje se rok za oddajo predlogov za priznanja ZDUS za leto 2019

31.07.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

24.07.2019 - Zveza DUS je v letu 2018 veliko aktivnosti izvedla s pomočjo prostovoljcev, posebej v okviru programa Starejši za starejše.