Stališče ZDUS glede Zakona o dolgotrajni oskrbi

Aktualno

Stališče ZDUS glede Zakona o dolgotrajni oskrbi

Potrebe prebivalstva po storitvah dolgotrajne oskrbe se povečujejo, vedno več je tistih, ki oskrbo potrebujejo, zato je sprejetje zakona nujno.

Stališče v celoti

aktualno vse

-