Slovenska deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti

Aktualno

Slovenska deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti

Deklaracija v celoti je na povezavi.

Več o celotnem projektu je na strani Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo.

aktualno vse

-