PZDU Ljubljana z okolico včlanjena v ZDUS

Aktualno

PZDU Ljubljana z okolico včlanjena v ZDUS

Upravni odbor ZDUS je na 2. redni seji dne 30. 10. 2019 ugotovil, da PZDU Ljubljana z okolico izpolnjuje pogoje za včlanitev v ZDUS da je v organih ZDUS zastopana v skladu s pravili ZDUS in bo svoje upravljavske pravice uresničevala na podlagi pravil, če za to izpolnjuje pogoje oz. od trenutka, ko jih bo izpolnjevala.  Janez Sušnik je v okviru 3. redne seje dne 18. 11. 2019 Janez Čepljaku, predsedniku PZDU Ljubljana z okolico izročil listino o včlanitvi PZDU Ljubljana z okolico v ZDUS.    

       

aktualno vse

-