Državnemu svetu predlog za veto na ZUPPJS2021

Aktualno

Državnemu svetu predlog za veto na ZUPPJS2021

Nominalna uskladitev je za ZDUS nedopustna, kajti potrebno je spoštovati sistemski zakon, zato smo Državnemu svetu predlagali naj sprejme veto na Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021.
 
PREDLOG ZDUS
 
PREDLOG DRŽAVNEGA SVETA

aktualno vse

-