NOVO stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

Aktualno

NOVO stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

 da:

  • se opozori na zagotavljanje ustreznih higienskih razmer, ki jih priporoča NIJZ. Upoštevajmo navodila, predvsem pa bodimo odgovorni tako do sebe, kot do drugih;
  • vse aktivnosti na ZDUS, seje organov in delovnih teles, do preklica potekajo korespondenčno;
  • DU naj kot organizatorji Zbora članov upoštevajo odločitev ministra za zdravje, ki z današnjim dnem omejuje dogodke do 100 ljudi, navodila in priporočila NIJZ, Vlade RS in ministra za zdravje. DU v primeru izvedbe zbora članov upoštevajo določbe temeljnega akta DU v primeru, da se zbora udeleži manjše število članov. V kolikor zaradi aktualne situacije Zbora članov ne boste sklicali, lahko letno poročilo DU, ki ga potrjuje najvišji organ, torej Zbor članov, oddate na AJPES s potrditvijo predhodnih organov (Upravni odbor, Nadzorni odbor), sklep Zbora članov pa se na AJPES odda naknadno – vse to mora biti v poročilu jasno navedeno in podprto z datumi;
  • izobraževanje programa Starejši za starejše, katerega organizator je ZDUS, se z dnem, 11.3.2020 prekine in nadaljuje v kasnejšem terminu po dogovoru s Hotelom Delfin, o čemer boste obveščeni naknadno in pravočasno;
  • prostovoljcem programa Starejši za starejše priporočamo naj ne obiskujejo uporabnikov na domu, v kolikor pa jih bodo obiskovali, naj dosledno upoštevajo navodila in priporočila NIJZ, Vlade RS in ministra za zdravje glede ustreznih higienskih razmer;
  • DU priporočamo, da se glede na ciljno destinacijo, izleti in letovanja začasno oz. do nadaljnjega odložijo;
  • priprave na Dneve medgeneracijskega sožitja, ki bodo od 19. – 21.5.2020 na Gospodarskem razstavišču potekajo nemoteno.
To stališče je sprejeto glede na trenutno stanje. Vse nadaljnje informacije bomo tekoče sporočali.
 
 
Janez Sušnik, predsednik Zveze DUS
 
Vera Pečnik, podpredsednica Zveze DUS
 
Jožica Puhar, podpredsednica Zveze DUS

aktualno vse

-