Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada

Aktualno

Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada

Članarina, ki jo pobirajo DU za leto 2020 je 12€. DU nakažejo VPS 11,65€. 0,35€ ostane DU.

Posmrtnina je enotna v znesku 180€.

aktualno vse

-