Koordinatorji in prostovoljci programa Starejši za starejše

Aktualno

Koordinatorji in prostovoljci programa Starejši za starejše

Hkrati opozorite svoje uporabnike, da se na terenu pojavljajo zlorabe zaupanja starejših, zato naj starejši, ki in kadar pomoč potrebujejo, pokličejo prostovoljce, ki jih poznajo, in naj ne sprejemajo pomoči, ki jim jo ponujajo neznanci. V zvezi s tem ja na Val 202 spregovorila tudi vodja programa Rožca Šonc.

Pri obiskih naj prostovoljci dosledno upoštevajo navodila in priporočila NIJZ glede higiene kašlja in umivanja rok ter razdalje pri medosebni komunikaciji.

aktualno vse

-