Nikoli prestar za človekove pravice: nova komisija lahko pomaga izkoreniniti starizem!

Aktualno

Nikoli prestar za človekove pravice: nova komisija lahko pomaga izkoreniniti starizem!

Annemie (68) je obiskala več kot 100 hiš, preden je našla kraj, kjer so jo zaprosili, da plača za eno leto najemnine  vnaprej[1]. 65-letna Joan velja za prestaro za  psihološko podporo kljub možganski kapi, ki jo je doživela 2 leti prej [2]. 60-letna Sue ni bila preiskana zaradi virusa HIV, preden je njen bivši ljubimec umrl zaradi bolezni [3]. Adamo (77)  je bil prevaran, ko mu je plinsko podjetje ponudilo plačilo cenejših računov za energijo [4]. Tom, 63-letni, je ostal  s 193 evrov mesečnega prejemka boleznine, ker mu je zdravnik postavil diagnozo  nesposobnega za delo po kapi [5].
 
Tako kot Annemie, Joan, Sue, Adamo, Tom, smo tudi vsi potencialne žrtve starizma. Vendar so se do zdaj z diskriminacijo in predsodki na podlagi starosti evropske institucije le obrobno ukvarjale. Naše temeljne pravice - stanovanje, delo, izobraževanje in zdravstvena oskrba, politična udeležba, zaščita pred nasiljem in zlorabo, med drugim - so neodtujljive pravice v vseh obdobjih!
 
Obveznosti nove Komisije so obetavne, nameni sprejemanja intersekcijskega pristopa do vseh dosjejev o enakosti. Zdaj je mogoče sprejeti konkretne ukrepe za prenos teh zavez v oprijemljive rezultate in zagotoviti, da je vsak dan dan človekovih pravic.

10. decembra, ob mednarodnem dnevu človekovih pravic, znova pozivamo novo Evropsko komisijo, da stori vse, kar je v njeni moči, da zaščiti naše človekove pravice v starejši dobi z:
 
-   Evropsko zakonodajo, ki prepoveduje diskriminacijo glede na starost preko področja zaposlitve;
-   Strogim nadzorom nad izvajanjem Konvencije ZN o pravicah invalidov, da se zagotovi, da se enako uporablja tudi za starejše osebe;
-   Ambiciozno strategijo za enakost spolov, ki se spopada z izzivi starejših žensk
-   Aktivnim prispevkomi k razpravam ZN o morebitnem novem pravnem instrumentu za okrepitev varstva človekovih pravic starejših.
-   Evropsko strategijo za boj proti zlorabi starejših in zagotavljanjem kakovostne oskrbe.
 
 

[5]https://twomoons.eu/2019/06/14/towards-weaad-2019-toms-story/
  

aktualno vse

-