Stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

Aktualno

Stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

 Da:

  • se opozori na zagotavljanje ustreznih higienskih razmer, ki jih ob izbruhu priporoča NIJZ; Upoštevajmo navodila, predvsem pa smo odgovorni tako do sebe kot do drugih, 
  • vse aktivnosti na ZDUS, seje organov in delovnih teles potekajo normalno in nemoteno kot doslej,
  • se DU, kot organizatorji, sama odločijo glede Zborov članov, ki bodo potekala v prihodnjih dneh,
  • izobraževanje programa Starejši za starejše, katerega organizator je ZDUS in bo potekalo od 07.03.2020 do 19.03.2020 v Hotelu Delfin poteka nemoteno in se ga glede na trenutno situacijo ne odpove ali prestavi. V primeru, da bo prišlo do drugačnih navodil NIJZ oziroma vlade ter se bo s tem trenutna situacija spremenila, se izobraževanje takoj prekine,
  • prostovoljci programa SzS naj dosledno upoštevajo navodila NIJZ.
Janez Sušnik, predsednik Zveze DUS
 
Vera Pečnik, podpredsednica Zveze DUS
 
Jožica Puhar, podpredsednica Zveze DUS
 

aktualno vse

-