Zveza DUS je v letu 2018 veliko aktivnosti izvedla s pomočjo prostovoljcev, posebej v okviru programa Starejši za starejše.

Aktualno

Zveza DUS je v letu 2018 veliko aktivnosti izvedla s pomočjo prostovoljcev, posebej v okviru programa Starejši za starejše.

Na ravni države je 34.770 prostovoljcev opravilo 4.419.506 prostovoljskih ur, kar predstavlja kar 43.473.576 evrov, s prostovoljskim delom prihranjenih sredstev za državo.    
 
Prostovoljce po deležu predstavljajo ženske v 70 % in moški v 30 %.
 
Med področji opravljenega prostovoljskega dela s 94,3 % izstopa socialna dejavnost.

V nadaljevanju si lahko preberete Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2018, ki ga je letošnjega julija sprejela Vlada Republike Slovenije.
 

aktualno vse

-