Urice proze in poezije - srečanje literatov na Dnevih medgeneracijskega sožitja

Aktualno

Urice proze in poezije - srečanje literatov na Dnevih medgeneracijskega sožitja

Dogodek je namenjen povezovanju in negovanju literarnega ustvarjanja vseh generacij.

PRIJAVA V CELOTI

aktualno vse

-