projekt

AHA.SI

AHA.SI (Strategija aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji)

Specifični cilji projekta AHA so:

- izdelati priporočila za strategijo na treh področjih: promocija zaposljivosti starejših in odlaganja odločitve za pokoj; aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost; neodvisno življenje s pomočjo okolja in dolgotrajne oskrbe;
- ustvariti delujočo mrežo sektorjev in deležnikov na tem področju;
- povečati osveščenost javnosti in ciljnih skupin na tem področju,
- izvesti analize stanja in specifičnih izzivov, pregled in primerjalne analize ter možne rešitve (z vključevanjem izbranih držav in mednarodnih organizacij, kot sta OECD in WHO).

Vodilni partner je Nacionalni inštitut za javno zdravje. ZDUS, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Inštitut republike Slovenije za socialno varstvo, Skupnost socialnih zavodov Slovenije ter Inštitut Emonicum pa smo partnerji v projektu.

Projekt je delno financiran s strani Evropske unije ter s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za zdravje.

Koordinatorica projekta je Anja Šonc: e-naslov: , tel.štev.: 01/519 41 17.

Več o projektu na spletni strani: http://www.staranje.si/

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.