projekt

DISCOVER55

DISCOVER55 (Toursim Destination Crossover)

 
DiscOver55 je transnacionalen evropski projekt, ki želi privabiti turiste v starosti nad 55 let, da bi v nizki in srednji sezoni obiskali štiri ciljna območja v Italiji, Avstriji, Sloveniji in na Finskem. Destinacije so povezane s skupno temo - »Voda za dobro počutje«.
 
Projekt DiscOver55 bo s pomočjo strokovnih znanj pestrega partnerstva, ki ga sestavljajo organizacije starejših, strokovnjaki s področja turizma ter pod  supervizijo in ob sodelovanju raziskovalnega inštituta, oblikoval potrebam starejših prilagojene turistične pakete.
 
Projekt traja od marca 2016 do avgusta 2017.  Projekt je financiran s strani programa COSME za konkurenčnost majhnih in srednje velikih podjetij (SME).
 
Koordinatorica projekta je Alenka Ogrin, e-naslov:   , tel.štev.: 01/620 54 80.
 
Več o projektu si lahko preberete na spletni strani: www.discover55.eu

 logo