projekt

SPOMINI

SPOMINI (Digital Timelines)

Cilj projekta je podpora tistim, ki skrbijo za osebe z demenco. Projektno partnerstvo bo pripravilo priročnik z navodili za izdelavo digitalnega albuma z osebnimi spomini na preteklo življenje tistih, ki so zaradi bolezni izgubili stik z vsakdanom. Projekt je namenjen svojcem, znancem, prostovoljcem, ki skrbijo za dementne doma, kot tudi delovnim terapevtom, ki v domovih izvajajo aktivnosti za osebe z demenco.

Projekt je financiran iz programa Erasmus plus. Sodelujejo tudi partnerji iz Velike Britanije, Švedske, Turčije in Romunije, trajanje november 2014 - konec avgusta 2016.

Vodja projekta v okviru ZDUS je Ana Cajnko:   , tel štev.: 051/442- 497.
 
Koordinatorica projekta je Dijana Lukić, e-naslov:  , tel. štev.: 01/620 54 82
 
Več o projektu na spletni strani: http://www.digitaltimelines.eu/