projekt

MIX@GES

MIX@GES (dialog med mlajšo in starejšo generacijo)

Je projekt, ki spodbuja razumevanja in dialog med mlajšo in starejšo generacijo v evropskem letu aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami.

ZDUS bo organiziral tri nekajdnevne delavnice, dve v maju in eno v decembru 2012, kjer bodo mladi (med 14. in 20. letom starosti) in starejši (nad 50 let) pod vodstvom in ob podpori mentorja - multimedijskega umetnika, ustvarili inovativne izdelke s pomočjo fotoaparatov na mobilnih telefonih.

Vodja projekta v okviru ZDUS je Lada Zei, e-naslov: , tel. štev.: 041/228 620 415.

Koordinatorica projekta je Dijana Lukić: , tel. štev.: 01/620 54 82.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.