projekt

EuROPEAN

EuROPEAN – The European Reference Framework on the Prevention of Elder Abuse and Neglect

Namen projekta je bil sestaviti referenčni okvir dobrih praks spopadanja z nasiljem nad starejšimi v osmih sodelujočih državah. Dokument bo objavljen na interaktivnem portalu. Strokovnjaki s področja nasilja in zlorab nad starejšimi bodo preko spletne strani izmenjavali izkušnje in opozarjali na probleme, s katerimi se srečujejo pri prepoznavanju in preprečevanju nasilja nad starejšimi. Raziskava bo pripomogla k boljšemu razumevanju problematike nasilja nad starejšimi na nacionalni in evropski ravni. Sodelovanju z drugimi državami pa bo ponudilo najboljše rešitve spopadanja nasilja nad starejšimi.

Vodja projekta v okviru ZDUS je Mira Suvorov.

Koordinatorici projekta: Janja Česnik ( ) in

Dijana Lukić ( )

Ta projekt podpira Evropska komisija.