projekt

INNOVAGE

INNOVAGE

Zveza društev upokojencev Slovenije je uradna članica mednarodnega projekta INNOVAGE, katerega namen je razvoj, pregled in katalogiziranje socialnih inovacij za starejše. Poleg zbiranja primerov dobrih praks socialnih inovacij in vzpostavitve novega evropskega evalvacijskega sistema vpliva le-teh na pričakovano življenjsko dobo, bodo v projektu razvili socialne inovacije na štirih področjih:
a.) uporabnikom prilagojene bivalne oblike za starejše,
b.) spletna platforma za neformalne oskrbovalce starejših,
c.) socialni posegi za odpravljanje prekomerne telesne teže v starosti,
d.) podpora dementnim posameznikom, ki živijo v institucijah za dolgotrajno oskrbo.

Platforma bo končnim uporabnikom nudila:
- nacionalne informacije o oskrbi in podpornih storitvah,
- pravne in finančne informacije,
- informacije o najpogostejših zdravstvenih nevšečnostih in težavah starejših,
- strategije in informacije o soočanju in shajanju z oskrbo,
- možnosti usklajevanja oskrbe svojcev z družinskimi in delovnimi obveznostmi,
- interaktivne storitve za vrstniško in profesionalno podporo preko družabnih omrežij, forumov, klepetalnic in video konferenc.

Spletna platforma za neformalne oskrbovalce bo:
- zagotavljala ustrezne spletne podporne storitve za neformalne oskrbovalce,
- zagotavljala dostop do le-teh v državah z malo ali nič ciljnih storitev,
- promovirala aktivne mreže oskrbovalnih organizacij.

Projekt bo trajal do konca leta 2015. Spletna platforma bo javno dostopna marca 2015, zatem pa bomo organizirali tudi seminarje za neformalne oskrbovalce.

Koordinatorica projekta je Anja Šonc: e-naslov: , tel.štev.: 01/519 41 17.

Kako do platforme? http://eurocarers.org/innovage/?lang=sl

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.