projekt

NAZDRAVJE

NAZDRAVJE

Projekt NAZDRAVJE (Potenciali prebivalcev in institucij Pomurja v zmanjševanju zdravstvenih in socialnih neenakosti starejših v lokalnih okoljih) naslavlja tri izzive, ki izhajajo iz podaljšanega trajanja življenja prebivalcev SLO:
- Nepripravljenost na upokojitev ali življenje v starosti
- Nepovezanost sektorjev, ki skrbijo za starejše in starejših samih ter premajhna odzivnost oz. vključenost starejših v programe aktivnega staranja
- Preveliko breme in premajhna usposobljenost neformalnih oskrbovalcev starejših na domu

Vsi trije izzivi na dolgi rok povzročajo neenakosti v zdravju med starejšimi samimi in starejšimi ter ostalo populacijo.

Cilj projekta je zmanjšati razlike med uporabniki, specifično pa razviti programe za pripravo na starost, vzpostaviti med-sektorsko podporno mrežo za skrb za starejše in njihovo vključenost in zmanjšati razlike v kakovosti domače oskrbe v primerjavi z institucionalno oskrbo in s tem med uporabniki.

Vodilni partner je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, partnerji so Inštitut Emonicum, ZDUS, Inštitut za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti, Ljutomer (TRS), Občina Razkrižje, DOSOR dom starejših občanov d.o.o. Radenci ter KUN center za enakost med spoloma. Sofinancer projekta je Norveški finančni mehanizem. Projekt traja od 3.2.2015 do 30.4.2016.

Vodja projekta v okviru ZDUS je ga. Amalija Šiftar.
 
Koordinatorka projekta je Mateja Slapnik, e-naslov:   , tel. štev: 01/62 05 487 in Jasmina Štefanec, e-naslov: , tel. štev: 051-656-578.