Pomembni dokumenti

Analiza zdravja starejših in zdravstvenega varstva-NAZDRAVJE

Ponudba storitev za oskrbo starejših v Pomurju-NAZDRAVJE 

Analiza vzrokov za premajhno vključevanje socialno izključenih starejših v Pomurju v programe aktivnega staranja

Analiza raziskave o potrebah starejših s kronično boleznijo bolnih in invalidnih starejših ter njihovih družin na domu