projekt

GIBALNI PROGRAMI ZA STAREJŠE

GIBALNI PROGRAMI ZA STAREJŠE

V drugi polovici leta 2016 so Zveza društev upokojencev Slovenije, Fakulteta za šport in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport stopili v skupni projekt »Gibalni programi za starejše na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče«.
 
Cilj projekta je izvajati in spodbujati strokovno vodene gibalne programe, ki sistematično razvijajo glavne gibalne sposobnosti, katere pomembno vplivajo na zdravstveni status, ohranjanje samostojnosti (mobilnosti) in kvaliteto življenja starejših.
 
Načrtujemo, da bo model vadbe, ki temelji na vsebinski in organizacijski optimizaciji vadbenih programov (v prvi fazi izvedenih v Dnevnih centrih v Ljubljani) v nadaljevanju prenesen na nacionalno raven. 
 
Koordinatorica projekta je Petra Prevc, e-naslov: