projekt

SAAPHO

SAAPHO (varno staranje s pomočjo modernih informacijskih tehnologij)

K projektu nas je povabil vodilni partner Barcelona Digital Centre Technologic; sodeluje pa skupno 8 organizacij in inštitutov iz štirih držav (Španija, Nemčija, Švedska in Slovenija).

Namen projekta je podpora aktivnemu staranju oz. starejšim z inovativnimi podpornimi rešitvami (TV, mobilni telefon, posebne naprave), ki jim bodo omogočile čim daljše neodvisno in avtonomno življenje v domačem okolju.

Vodja projekta v okviru ZDUS je Alenka Reissner, e-naslov: , , tel. štev.: 031/320 972

Koordinator projekta je Milan Zabavnik, e-naslov: , tel.štev.: 01/620 54 83.